Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 24357
Họ tên:

Phạm Thị Thanh Vân

Nguyên quán: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1989
Ngày đăng ký: 27/10/2016
Ngày cập nhật: 08/02/2017
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: Bắc Ninh
Nơi công tác (học tập): Trường PTQT Kinh Bắc
Mức lương: từ 200 đồng đến 300 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
LL & PPDH Bộ môn Toán   Trình độ: Thạc sĩ Gia sư Alpha
Môn dạy:
Toán học Hóa học
Sinh học An toàn lao động
Lớp dạy:
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh Quế Võ - Bắc Ninh
Số lượt xem: 391