Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 25049
Họ tên:

Văn Thị Tường Vi

Nguyên quán: TP. Huế - Huế
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1997
Ngày đăng ký: 02/12/2016
Ngày cập nhật: 02/12/2016
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: 4/11 Nguyễn Phúc Nguyên, Kim Long
Nơi công tác (học tập): Cao đẳng sư phạn huế
Mức lương: từ 70 đồng đến 110 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Các Môn Tiểu Học
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Huế - Huế
Số lượt xem: 250