Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 25050
Họ tên:

Nguyễn Thị Kim Xuyến

Nguyên quán: TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1989
Ngày đăng ký: 02/12/2016
Ngày cập nhật: 19/12/2019
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: Phó Cơ Đều, Tp Vĩnh Long
Nơi công tác (học tập): Phó Cơ Đều, Tp Vĩnh Long
Mức lương: từ 40 đồng đến 60 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Anh văn   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Tiếng Anh Anh văn Chứng chỉ A
Anh văn Chứng chỉ B Anh văn Chứng chỉ C
TOEIC 350 TOEIC 400
TOEIC 450 Anh văn giao tiếp căn bản
Anh văn giao tiếp nâng cao Kỹ năng nghe nói tiếng Anh
TOEIC 500 TOEIC 550
Anh văn giao tiếp Tiếng Anh A1
Tiếng Anh A2
Lớp dạy:
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Ngoại ngữ
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long Long Hồ - Vĩnh Long
Số lượt xem: 423