Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 25970
Họ tên:

Lê Trần Hoàng Phúc

Nguyên quán: TP. Tân An - Long An
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1988
Ngày đăng ký: 11/02/2017
Ngày cập nhật: 12/02/2017
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: 278, Châu Thị Kim, P7, Tân An, Long An
Nơi công tác (học tập): Đại học Sư phạm
Mức lương: Lương thỏa thuận
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Cử nhân Sinh học   Trình độ: Thạc sĩ Gia sư Alpha
Giải phẩu người   Trình độ: Thạc sĩ Gia sư Alpha
Sinh lý học   Trình độ: Thạc sĩ Gia sư Alpha
Sinh lý học người và động vật   Trình độ: Thạc sĩ Gia sư Alpha
Vi sinh vật học   Trình độ: Thạc sĩ Gia sư Alpha
Virut học   Trình độ: Thạc sĩ Gia sư Alpha
Sinh thái học   Trình độ: Thạc sĩ Gia sư Alpha
Sinh học phân tử   Trình độ: Thạc sĩ Gia sư Alpha
Sư phạm Sinh học   Trình độ: Thạc sĩ Gia sư Alpha
Sư phạm Anh văn   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Sinh học Anh văn Chứng chỉ A
Anh văn giao tiếp căn bản Chứng chỉ A Tin học
Kỹ năng Thuyết trình Anh văn trẻ em
Tiếng Anh Thiếu nhi Tiếng Anh Thiếu niên
Chuyên đề Trung cấp Chuyên đề Cao đẳng
Chuyên đề Đại học Kỹ năng sống
Nghiệp vụ sư phạm Tiếng Anh A1
Tiếng Anh A2
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Học sinh Trung Cấp
Sinh viên cao đẳng
Sinh viên Đại học
Chuyên đề, Chứng chỉ Tin học
Ngoại ngữ
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Tân An - Long An Bến Lức - Long An
Châu Thành - Long An Thủ Thừa - Long An
Số lượt xem: 441