Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 31133
Họ tên:

Lê Thị Tường Vi

Nguyên quán: TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1992
Ngày đăng ký: 16/11/2017
Ngày cập nhật: 10/04/2020
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: Nghĩa Dũng, Quảng Ngãi
Nơi công tác (học tập): Quảng Ngãi
Mức lương: từ 80000 đồng đến 100000 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Cử nhân Sinh học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Toán học Vật lý
Hóa học Tiếng Việt
Lớp dạy:
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Tiếng Việt cho người nước ngoài
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Tư Nghĩa - Quãng Ngãi
Số lượt xem: 259