Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 35006
Họ tên:

Nguyễn Huỳnh Thi

Nguyên quán: Thốt Nốt - Cần Thơ
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1999
Ngày đăng ký: 06/01/2019
Ngày cập nhật: 07/01/2019
Liên hệ: 0987700288 - Cô Bích Quyên
Địa chỉ: Trường Đại Học Cần Thơ
Nơi công tác (học tập): Trường Đại học Cần Thơ
Mức lương: từ 13 đồng đến 20 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Vật lý
Lớp dạy:
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
Thốt Nốt - Cần Thơ
Số lượt xem: 103