Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 35088
Họ tên:

Lý Huỳnh Thư Hà

Nguyên quán: TP. Cà Mau - Cà Mau
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1996
Ngày đăng ký: 09/02/2019
Ngày cập nhật: 02/03/2020
Liên hệ: 0987700288 - Cô Bích Quyên
Địa chỉ: Ninh Kiều Cần Thơ
Nơi công tác (học tập): Đại học Cần Thơ
Mức lương: Lương thỏa thuận
Hồ sơ: Đăng ký trực tiếp tại Gia sư Alpha
Chuyên ngành:
Cử nhân Sinh học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Các Môn Tiểu Học Tiếng Việt giao tiếp
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Tiếng Việt cho người nước ngoài
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
Ninh Kiều - Cần Thơ
Số lượt xem: 126