Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 35253
Họ tên:

Huỳnh Thị Minh Hồng

Nguyên quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1990
Ngày đăng ký: 09/03/2019
Ngày cập nhật: 30/06/2020
Liên hệ: 0987700288 - Cô Bích Quyên
Địa chỉ: Đường Quang Trung, Xuân Khánh, Ninh Kiều Cần Thơ
Nơi công tác (học tập): Đại học Cần Thơ đã tốt nghiệp
Mức lương: từ 100000 đồng đến 150000 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Đăng ký trực tiếp tại Gia sư Alpha
Chuyên ngành:
Sư phạm Pháp văn   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Toán học Ngữ văn
Tiếng Pháp Chứng chỉ A Tin học
Tiếng Việt Mạng máy tính
Tin học căn bản Sử dụng Internet
Tiếng Anh Thiếu nhi
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Chuyên đề, Chứng chỉ Tin học
Tiếng Việt cho người nước ngoài
Ngoại ngữ
Chuyên đề, chứng chỉ nghề
Thời gian biểu:
Thứ 2 - Buổi tối Thứ 3 - Buổi tối
Thứ 4 - Buổi tối Thứ 5 - Buổi tối
Thứ 6 - Buổi tối Thứ 7 - Buổi sáng
Thứ 7 - Buổi chiều Thứ 7 - Buổi tối
Chủ nhật - Buổi sáng Chủ nhật - Buổi chiều
Chủ nhật - Buổi tối
Nơi dạy:
Bình Thuỷ - Cần Thơ Cái Răng - Cần Thơ
Ninh Kiều - Cần Thơ
Số lượt xem: 150