Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 35286
Họ tên:

To Hoàng Diệu Thuy

Nguyên quán: Tân Bình - Sài Gòn
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1997
Ngày đăng ký: 17/03/2019
Ngày cập nhật: 19/03/2019
Hot Line: 0984733768 - Cô Thủy
Địa chỉ: 25/1 Bàu Bàng, P13, Tân Bình
Nơi công tác (học tập): binhf52 trường sơn
Mức lương: từ 200 đồng đến 400 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Các Môn Tiểu Học
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Sinh viên cao đẳng
Chuyên đề, chứng chỉ kinh tế
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
Tân Bình - Sài Gòn
Số lượt xem: 135