Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 35341
Họ tên:

Danh Thị Truyền

Nguyên quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1999
Ngày đăng ký: 28/03/2019
Ngày cập nhật: 24/12/2019
Liên hệ: 0987700288 - Cô Bích Quyên
Địa chỉ: Hem 51 Duong 3/2 Ninh Kieu Can Tho
Nơi công tác (học tập): Đai hoc Can Tho
Mức lương: từ 100 đồng đến 150 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Đăng ký trực tiếp tại Gia sư Alpha
Chuyên ngành:
Giáo dục tiểu học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Giáo dục công dân   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Các Môn Tiểu Học
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Thời gian biểu:
Thứ 2 - Buổi sáng Thứ 2 - Buổi tối
Thứ 3 - Buổi tối Thứ 4 - Buổi tối
Thứ 5 - Buổi tối Thứ 6 - Buổi tối
Thứ 7 - Buổi tối Chủ nhật - Buổi tối
Nơi dạy:
Bình Thuỷ - Cần Thơ Cái Răng - Cần Thơ
Ninh Kiều - Cần Thơ Ô Môn - Cần Thơ
Số lượt xem: 141