Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 35592
Họ tên:

Nguyễn Đức Việt

Nguyên quán: TP. Thái Bình - Thái Bình
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1992
Ngày đăng ký: 16/05/2019
Ngày cập nhật: 16/05/2019
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: D9/12/411 Đà Nẵng
Nơi công tác (học tập): Học Viên Ngoại Giao khoa kinh tế quốc tế
Mức lương: từ 150000 đồng đến 200000 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Các Môn Tiểu Học
Lớp dạy:
Lớp 3
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Thái Bình - Thái Bình
Số lượt xem: 95