Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 35850
Họ tên:

Bùi Hồng Thiên An

Nguyên quán: TP. Huế - Huế
Giới tính: nữ
Năm sinh: 2000
Ngày đăng ký: 22/06/2019
Ngày cập nhật: 24/06/2019
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: 21 Đào Trinh Nhất, Vĩ Dạ
Nơi công tác (học tập): Đại học Chicago, Mĩ (University of Chicago)
Mức lương: từ 250 đồng đến 400 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
IELTS 6.0 IELTS >= 6.5
Lớp dạy:
Ngoại ngữ
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Huế - Huế
Số lượt xem: 63