Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 36018
Họ tên:

Hoàng Văn Kính

Nguyên quán: Dương Kinh - Hải Phòng
Giới tính: Nam
Năm sinh: 1988
Ngày đăng ký: 17/07/2019
Ngày cập nhật: 21/12/2019
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: Lạng Con Dong Phương Kiến Thụy Hải Phòng
Nơi công tác (học tập): Tự do
Mức lương: từ 100 đồng đến 200 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Đang cập nhật chuyên ngành.
Môn dạy:
Tiếng Nhật Autocad căn bản
An toàn lao động
Lớp dạy:
Ngoại ngữ
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
Dương Kinh - Hải Phòng
Số lượt xem: 67