Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 36199
Họ tên:

Lê Kim Loan

Nguyên quán: TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1987
Ngày đăng ký: 14/08/2019
Ngày cập nhật: 15/08/2019
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: Long Hồ, Vĩnh Long
Nơi công tác (học tập): Trường THPT Nguyễn Thông
Mức lương: từ 150000 đồng đến 250000 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Đăng ký trực tiếp tại Gia sư Alpha
Chuyên ngành:
Cử nhân Sinh học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Sinh học
Lớp dạy:
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Thời gian biểu:
Sắp xếp với học viên
Nơi dạy:
TP. Vĩnh Long - Vĩnh Long Bình Minh - Vĩnh Long
Long Hồ - Vĩnh Long
Số lượt xem: 39