Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 36345
Họ tên:

Phạm Trác Gương

Nguyên quán: Mỏ Cày Nam - Bến Tre
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1999
Ngày đăng ký: 10/09/2019
Ngày cập nhật: 15/12/2019
Liên hệ: 0987700288 - Cô Bích Quyên
Địa chỉ: Đường 3/2 Phường Xuân Khánh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Nơi công tác (học tập): trường Đại học Cần Thơ
Mức lương: từ 50 đồng đến 150 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Đăng ký trực tiếp tại Gia sư Alpha
Chuyên ngành:
Văn học   Trình độ: SV ĐH năm 3 Gia sư Alpha
Môn dạy:
Ngữ văn
Lớp dạy:
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Thời gian biểu:
Thứ 2 - Buổi tối Thứ 3 - Buổi tối
Thứ 4 - Buổi tối Thứ 6 - Buổi tối
Thứ 7 - Buổi tối Chủ nhật - Buổi sáng
Chủ nhật - Buổi tối
Nơi dạy:
Ninh Kiều - Cần Thơ
Số lượt xem: 79