Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 5000
Họ tên:

Nguyễn Mỹ Thùy

Nguyên quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1991
Ngày đăng ký: 04/10/2014
Ngày cập nhật: 03/07/2020
Liên hệ: 0987700288 - Cô Bích Quyên
Địa chỉ: Nguyễn Văn Linh, Ninh Kiều, Cần Thơ
Nơi công tác (học tập): Đại Học Cần Thơ
Mức lương: từ 50 đồng đến 100 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Đăng ký trực tiếp tại Gia sư Alpha
Chuyên ngành:
Cử nhân Sinh học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Công nghệ Sinh học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Tiếng Anh IELTS 4.5
IELTS 5.0 IELTS 5.5
IELTS 6.0 Anh văn giao tiếp
Anh văn trẻ em IELTS General
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Ngoại ngữ
Thời gian biểu:
Thứ 4 - Buổi tối Thứ 6 - Buổi tối
Nơi dạy:
Bình Thuỷ - Cần Thơ Cái Răng - Cần Thơ
Ninh Kiều - Cần Thơ
Số lượt xem: 774