Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 6218
Họ tên:

Phan Thị Anh Thơ

Nguyên quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1984
Ngày đăng ký: 29/11/2014
Ngày cập nhật: 03/09/2019
Liên hệ: 0987700288 - Cô Bích Quyên
Địa chỉ: An Bình - Ninh Kiều - Cần Thơ
Nơi công tác (học tập): An Bình - Ninh Kiều - Cần Thơ
Mức lương: Lương thỏa thuận
Hồ sơ: Đăng ký trực tiếp tại Gia sư Alpha
Chuyên ngành:
Sư phạm Tiểu học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Các Môn Tiểu Học
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Thời gian biểu:
Thứ 2 - Buổi tối Thứ 3 - Buổi tối
Thứ 4 - Buổi tối Thứ 5 - Buổi tối
Thứ 6 - Buổi tối Thứ 7 - Buổi tối
Chủ nhật - Buổi sáng
Nơi dạy:
Bình Thuỷ - Cần Thơ Ninh Kiều - Cần Thơ
Số lượt xem: 341