Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: CT0879
Họ tên:

Nguyễn Thị Hồng Mỹ

Nguyên quán: Bình Minh - Vĩnh Long
Giới tính: nữ
Năm sinh: 1989
Ngày đăng ký: 02/07/2012
Ngày cập nhật: 05/01/2020
Liên hệ: 0987700288 - Cô Bích Quyên
Địa chỉ: Bình Minh - Vĩnh Long
Nơi công tác (học tập): trường THCS thị trấn Cái Vồn - Bình Minh - Vĩnh Long
Mức lương: từ 80000 đồng đến 150000 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Đăng ký trực tiếp tại Gia sư Alpha
Chuyên ngành:
Cử nhân Sinh học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Sư phạm Sinh - Kỹ thuật Nông nghiệp   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Các Môn Tiểu Học Sinh học
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Lớp 8
Lớp 9
Lớp 10
Lớp 11
Lớp 12
Thời gian biểu:
Thứ 2 - Buổi sáng Thứ 2 - Buổi tối
Thứ 3 - Buổi sáng Thứ 3 - Buổi chiều
Thứ 3 - Buổi tối Thứ 4 - Buổi sáng
Thứ 4 - Buổi tối Thứ 5 - Buổi tối
Thứ 6 - Buổi sáng Thứ 7 - Buổi tối
Nơi dạy:
Bình Thuỷ - Cần Thơ Cái Răng - Cần Thơ
Ninh Kiều - Cần Thơ Phong Điền - Cần Thơ
Bình Minh - Vĩnh Long
Số lượt xem: 1485