Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Đông Triều, Quảng Ninh

Mã Việc Làm: 174248
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 25/08/2017
Thông tin khác: - Địa chỉ: Mạo khê
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/174248/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 206541 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 29/10/2017
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Xin goi đê tham khảo trước
- Địa chỉ: Tô 89 khu 8 Hà Khâu
Địa điểm: TP. Hạ Long - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186493 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Yêu cầu: phương pháp giảng dạy dễ hiểu, dễ nhớ
- Địa chỉ: Cẩm Thạch - Cẩm Phả - Quảng Ninh
- Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 186245 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 18/10/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 1 buổi
- Yêu cầu: Khu vuc uong bi
- Địa chỉ: Phuong dong-uong bi-quang ninh
Địa điểm: TP. Uông Bí - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175304 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 15/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: TO 13b Khu4 Phuong Quang Trung Thanh Pho Uong Bi
- Môn dạy: Tieng Trung
Địa điểm: TP. Uông Bí - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 175105 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 08/09/2017
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: T9 Khu 1a Phương Quang Hanh
- Môn dạy: Tiếng Chung
Địa điểm: TX. Cẩm Phả - Quảng Ninh Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp