Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Đức tại TP. Vũng Tàu, Vũng Tàu

Mã Việc Làm: 255980
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 11/03/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ:  đường 30/4
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/255980/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 308278 Môn dạy: Tiếng Đức 07/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Chung cu seaweu2 khu đi thi chi linh p10 tpvt
Địa điểm: TP. Vũng Tàu - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 308205 Môn dạy: Tiếng Đức 02/08/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: đường 30/4 F. Rạch Dừa TP Vũng Tàu
Địa điểm: TP. Vũng Tàu - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277212 Môn dạy: Tiếng Đức 30/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:  BaCu F4 Tp Vũng Tàu
- Môn dạy: Tiếng Đức
Địa điểm: TP. Vũng Tàu - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277057 Môn dạy: Tiếng Đức 21/05/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: 141 vo thi sau long điên
Địa điểm: Long Điền - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276985 Môn dạy: Tiếng Đức 17/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 5 buổi
- Địa chỉ: Nam kỳ khởi nghĩa Vt
Địa điểm: TP. Vũng Tàu - Vũng Tàu Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp