Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Pháp tại Vụ Bản, Nam Định

Mã Việc Làm: 276906
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 13/05/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: hồ sen xã vĩnh hào
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276906/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 308343 Môn dạy: Tiếng Pháp 12/08/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Cấp tôc để giao tiếp
- Địa chỉ: Nam điền nghĩa hưng nam định
Địa điểm: Nghĩa Hưng - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 298078 Môn dạy: Tiếng Pháp 23/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Hàng tiện
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276906 Môn dạy: Tiếng Pháp 13/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: hồ sen xã vĩnh hào
Địa điểm: Vụ Bản - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 224150 Môn dạy: Tiếng Pháp 18/10/2018
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: nhiệt tình
- Địa chỉ: Trường ĐH KTKTCN, TP. NAM ĐỊNH
- Môn dạy: Tiếng Pháp
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 222002 Môn dạy: Tiếng Pháp 05/07/2018
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Trần Nhân Tông
Địa điểm: TP. Nam Định - Nam Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp