Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Hàn Quốc tại Hải Châu, Đà Nẵng

Mã Việc Làm: 276943
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 5
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 15/05/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Hoàng Diệu
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/276943/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 298069 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 23/07/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ:thanh sơn, thanh bình
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 287288 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 04/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Mai Hắc Đế
- Môn dạy: Học Giao Tiếp
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277221 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 30/05/2019
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Sinh viên đã tốt nghiệp đại học
- Địa chỉ: Nhất Chi Mai, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
- Môn dạy: Tiếng Hàn Cho Trẻ Em (7t)
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277137 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 26/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
Địa điểm: Cẩm Lệ - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277001 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 18/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ:  Bùi Chát, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: Liên Chiểu - Đà Nẵng Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp