Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Hàn Quốc tại TP. Tam Kỳ, Quảng Nam

Mã Việc Làm: 319401
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 30/10/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Tam An Tâm Kỳ Quảng Nam
- Môn dạy: Tiếng Hàn Giao Tiếp
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/319401/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 421772 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 10/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Tiếng hàn phiên dịch. Gia sư nam
- Địa chỉ: 265/12/18 trần cao vân
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 391602 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 26/05/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: TAM PHÚ, TAM KỲ
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370930 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 04/03/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: học tối thứ 7 và ngày chủ nhật
- Địa chỉ: Tp Tam Kỳ
- Môn dạy: Tiếng Hàn
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370920 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 03/03/2020
- Số người học: 2 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: học vào tối thứ 7 và ngày chủ nhật
- Địa chỉ: tp Tam Kỳ
Địa điểm: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 349960 Môn dạy: Tiếng Hàn Quốc 08/12/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Địa chỉ: Duy trinh duy xuyên
Địa điểm: Duy Xuyên - Quảng Nam Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp