Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Tiếng Trung Quốc tại Sơn Hòa, Phú Yên

Mã Việc Làm: 339428
Số học sinh: 1
Số buổi dạy / 1 tuần: 2
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 02/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Thị trấn củng sơn
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339428/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 381305 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 27/04/2020
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Muốn học tại câu lạc bộ
- Địa chỉ: Đông hòa
Địa điểm: Đông Hòa - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 381244 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 17/04/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 2 buổi
- Yêu cầu: Học tai nha
- Địa chỉ: Đối 2 thôn Phú Sen xã hoa định tay huyện Phú Hòa tỉnh Phú Yên
Địa điểm: Phú Hoà - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370802 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 22/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: 26 đường BH9 khu nhà bích hợp
Địa điểm: Đông Hòa - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370328 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 10/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 7 buổi
- Yêu cầu: Chỉ ở Phú Yên có 15 ngày nên cần học cấp tốc
- Địa chỉ: Khu phố 1, phường Phú Đông
Địa điểm: TP. Tuy Hòa - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 360220 Môn dạy: Tiếng Trung Quốc 01/01/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phú yên
Địa điểm: Phú Hoà - Phú Yên Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp