Việc làm gia sư

 

Cần gia sư dạy Anh văn giao tiếp tại An Nhơn, Bình Định

Mã Việc Làm: 339523
Số học sinh: 5
Số buổi dạy / 1 tuần: 3
Học phí / 1 tháng: Thoả thuận
Ngày đăng: 06/11/2019
Thông tin khác: - Địa chỉ: Thuận đức . Nhơn my
Link: http://giasualpha.com/viec-lam/339523/alpha
THÔNG BÁO   HỆ THỐNG ĐÃ KHÓA THÔNG TIN LỚP HỌC

Việc làm khác

 
Mã việc làm: 421747 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 08/06/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Yêu cầu: Không
- Địa chỉ: 334/11 Tây sơn , quy nhơn
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 370485 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 02/02/2020
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: PHAM HUNG, QUY NHON
- Môn dạy: ANH VAN
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 339523 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 06/11/2019
- Số người học: 5 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Thuận đức . Nhơn my
Địa điểm: An Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 277270 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 02/06/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 3 buổi
- Địa chỉ: Phạm Hùng, Quy Nhơn, Bình Định
- Môn dạy: Anh Văn Giao Tiếp
Địa điểm: TP. Quy Nhơn - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp
Mã việc làm: 276768 Môn dạy: Anh văn giao tiếp 04/05/2019
- Số người học: 1 người
- Số buổi dạy trong tuần: 4 buổi
- Địa chỉ: Phước Hiệp- Tuy Phước- Bình Định
Địa điểm: Tuy Phước - Bình Định Học phí: thoả thuận Hiện trạng: đã giao Hướng dẫn nhận lớp