Học phí  

Bảng học phí tại TP.HCM


Bảng học phí dạy kèm, chuyên đề, chứng chỉ tại TP. Hồ Chí Minh của Trung tâm gia sư Alpha.


Bảng học phí dạy kèm tại nhà trên 1 tháng.

Gia sư

2 buổi/ tuần

3 buổi/ tuần

Sinh viên năm 1

500.000

650.000

Sinh viên năm 2

550.000

750.000

Sinh viên năm 3

600.000

800.000

Sinh viên năm 4

650.000

900.000

Đại học

800.000

1.000.000

Cao học

900.000

1.200.000

Thạc sĩ

1.000.000

1.400.000

 

Học phí dạy kèm tại trung tâm trên 1 tháng.

Cấp- Chuyên Đề

Cơ bản

Nâng Cao

Cấp 1

200,000

250,000

Cấp 2

250,000

300,000

Cấp 3

300,000

400,000

Luyện thi Đại học

500,000


Địa chỉ: 33 Đồng Nai, P.15, Q.10, TP. HCM
Điện thoại: 0866.756.112


Tin liên quan  
Bảng học phí Gia sư Alpha Cần Thơ tháng 04/2014
Bảng học phí Gia sư Alpha Cần Thơ tháng 04/2014 Gia sư Alpha là dịch vụ Gia sư chuyên nghiệp. Chúng tôi chuyên cung cấp giới thiệu gia sư dạy kèm tại nhà học viên, tại nhà giáo viên. Gia sư Alpha trân trọng thông báo bảng học phí dạy kèm tại nhà tháng 04/2014 cụ thể như sau:
Bảng học phí Gia sư Alpha Cần Thơ tháng 03/2014
Bảng học phí Gia sư Alpha Cần Thơ tháng 03/2014 Gia sư Alpha với đội ngũ hơn 3.100 gia sư là giáo viên, sinh viên giỏi - Giàu kinh nghiệm - Có kỹ năng truyền đạt cũng như có tác phong sư phạm tốt, hiện đang học tập và công tác trên địa bàn TP. Cần Thơ. Gia sư Alpha Trân trong thông báo học phí tại trung tâm gia sư Alpha như sau:
Bảng học phí Gia sư Alpha Cần Thơ tháng 02/2014
Bảng học phí Gia sư Alpha Cần Thơ tháng 02/2014 Gia sư Alpha với đội ngũ hơn 2900 gia sư là giáo viên, sinh viên giỏi - Giàu kinh nghiệm - Có kỹ năng truyền đạt cũng như có tác phong sư phạm tốt, hiện đang học tập và công tác trên địa bàn TP. Cần Thơ. Gia sư Alpha Trân trong thông báo học phí tại trung tâm gia sư Alpha như sau:
Bảng học phí Gia sư Alpha Cần Thơ tháng 01/2014
Bảng học phí Gia sư Alpha Cần Thơ tháng 01/2014 Gia sư Alpha với đội ngũ hơn 2900 gia sư là giáo viên, sinh viên giỏi - Giàu kinh nghiệm - Có kỹ năng truyền đạt cũng như có tác phong sư phạm tốt, hiện đang học tập và công tác trên địa bàn TP. Cần Thơ. Gia sư Alpha Trân trong thông báo học phí tại trung tâm gia sư Alpha như sau:
Bảng học phí Gia sư Alpha Cần Thơ 2013
Bảng học phí Gia sư Alpha Cần Thơ 2013 Gia sư Alpha với đội ngũ hơn 2600 gia sư là giáo viên, sinh viên giỏi - Giàu kinh nghiệm - Có kỹ năng truyền đạt cũng như có tác phong sư phạm tốt, hiện đang học tập và công tác trên địa bàn TP. Cần Thơ. Gia sư Alpha Trân trong thông báo học phí tại trung tâm gia sư Alpha như sau:
Bảng học phí tại TP.HCM
Bảng học phí tại TP.HCM Bảng học phí dạy kèm, chuyên đề, chứng chỉ tại TP. Hồ Chí Minh của Trung tâm gia sư Alpha.