Chi tiết địa điểm
Hội gia sư
Hội gia sư

TC Nghề Dân tộc Nội Trú An Giang


Tri Tôn - An Giang

Hội gia sư
Số lần xem: 2195 lượt

Hiệu trưởng: Ô. Chau Sốc Sann 
Phó Hiệu trưởng: Ô. Cao Hồng Ngoan.

Địa chỉ: ấp Tô Hạ - xã Núi Tô - huyện Tri Tôn - tỉnh An Giang.
Điện thoại cơ quan: 0763.773330

Email:  tcndtntag@gmail.com


Về cơ cấu tổ chức: Trường chịu sự quản lý của Sở. Trường có tài khoản và con dấu riêng. Trường có Hiệu trưởng, 02 Hiệu  phó, các khoa, phòng chuyên môn nghiệp vụ...

Chức năng, nhiệm vụ của Trường: Tổ chức thực hiện các hoạt động dạy nghề theo quy định của Luật dạy nghề.

Hội gia sư
  • Địa chỉ: ấp Tô Hạ, xã Núi Tô, H. Tri Tôn, An Giang
  • Điện thoại: 0763 773 330
  • Email: tcndtntag@gmail.com
  • Website: Đang cập nhật
Hội gia sư
  • Mã tỉnh: 51
  • Mã trường: 73
  • Khu vực: 1

Hội gia sư   Hội gia sư
Hội gia sư
Hội gia sư