Gia sư Cao Bằng   Hệ thống có 26 gia sư!

Gia sư Nông Thị Thế

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 37664
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:20/11/1989
Địa chỉ: Tân Giang, Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:28/07/2020

Gia sư Lã Thị Ngọc Lan

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 37522
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:23/07/1983
Địa chỉ: Tổ 1 Phường Đề Thám Tp Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:16/06/2020

Gia sư Lý Thị Lưu

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20557
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:04/08/1989
Địa chỉ: Phòng 310k, Ktx Trường Cđsp Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:24/11/2019

Gia sư Hoàng Thị Thơm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 35059
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:16/03/1986
Địa chỉ: Tổ 19, Phường Đề Thám, Thành Phố Cao Bằng, Tỉnh Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:24/11/2019

Gia sư Nông Kim Thư Thư

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 35397
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:27/06/1999
Địa chỉ: Km4, Đề Thám ,cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:06/04/2019

Gia sư Bùi Duy Khoa

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2590
Quê quán: Hoà An - Cao Bằng
Ngày sinh:04/11/1986
Địa chỉ: Hoà An - Cao Bằng
Giới tính: Nam
Cập nhật:08/03/2019

Gia sư Lê Thanh Khương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 25323
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: Thành Phố Cao Bằng
Giới tính: Nam
Cập nhật:17/09/2018

Gia sư Phạm Anh Tuấn

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 32378
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: Nà Cạn
Giới tính: Nam
Cập nhật:13/04/2018

Gia sư Nông Thị Thanh Hảo

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 30810
Quê quán: Trùng Khánh - Cao Bằng
Ngày sinh:25/01/1992
Địa chỉ: Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:24/10/2017

Gia sư Đàm Thị Thu Xoan

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 22407
Quê quán: Hoà An - Cao Bằng
Ngày sinh:23/06/1991
Địa chỉ: Hoà An
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/10/2017

Gia sư Đàm Thị Huyền

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 30351
Quê quán: Hạ Lang - Cao Bằng
Ngày sinh:26/12/1991
Địa chỉ: Tổ 7 Phường Sông Hiến Tp Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/10/2017

Gia sư Chu Quang Hiệu

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 29070
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: Số 7, Nguyễn Du, Thành Phố Cao Bằng, Cao Bằng
Giới tính: Nam
Cập nhật:30/07/2017

Gia sư Dịch Thị Hồng Ánh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 24338
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: 368/24/38 Tân Sơn Nhì - Tân Phú - Tphcm
Giới tính: Nữ
Cập nhật:04/06/2017

Gia sư Nông Thế Vũ

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 26119
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:11/11/1991
Địa chỉ: Km4 Đề Thám Cao Bằng
Giới tính: Nam
Cập nhật:18/02/2017

Gia sư Vũ Ngọc Thảo

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 24278
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:23/07/1994
Địa chỉ: Tổ 1- Phường Đề Thám- Thành Phố Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/10/2016

Gia sư Nông Quỳnh Hoa

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 24048
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:06/11/1991
Địa chỉ: Sn 018 Tổ 20 Phường Sông Hiến Thành Phố Cao Bằng Tỉnh Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:12/10/2016

Gia sư Nông Quốc Huân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3799
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:26/03/1988
Địa chỉ: Phường Tân Giang-TP Cao Bằng
Giới tính: Nam
Cập nhật:03/06/2016

Gia sư Tống Thị Thùy Dung

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12653
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:02/09/1990
Địa chỉ: phường hợp giang thành phố cao bằng tỉnh cao bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/06/2016

Gia sư Nông Oanh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11477
Quê quán: Quảng Uyên - Cao Bằng
Ngày sinh:25/07/1991
Địa chỉ: Bản Vẹn - Hồng Định - Quảng Uyên - Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/06/2016

Gia sư Đặng Thị Huyền

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10655
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:26/01/1986
Địa chỉ: Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/06/2016

Gia sư Nguyễn Quỳnh Anh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20656
Quê quán: Hoà An - Cao Bằng
Ngày sinh:18/06/1998
Địa chỉ: Số Nhà 232 Khu Giữa 2 Tt Nước Hai, Hòa An,cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:02/06/2016

Gia sư Nguyễn Thị Ngọc

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20337
Quê quán: Hoà An - Cao Bằng
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: Hòa An Cao Bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/05/2016

Gia sư Hoàng Quốc Thuận

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8520
Quê quán: TP. Cao Bằng - Cao Bằng
Ngày sinh:19/01/1986
Địa chỉ: sông hiến-cao bằng
Giới tính: Nam
Cập nhật:23/05/2016

Gia sư Đàm Thị Quỳnh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7528
Quê quán: Quảng Uyên - Cao Bằng
Ngày sinh:20/11/1991
Địa chỉ: ngã ba pác cam, thị trấn quảng uyên, cao bằng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/05/2016

Gia sư Đinh Hoàng Anh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7198
Quê quán: Thạch An - Cao Bằng
Ngày sinh:09/04/1977
Địa chỉ: Trường THPT Thạch An, huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng
Giới tính: Nam
Cập nhật:23/05/2016

Gia sư Thach Tuan Vu

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 17502
Quê quán: Hoà An - Cao Bằng
Ngày sinh:21/01/1990
Địa chỉ: hoa cao bang bang
Giới tính: Nam
Cập nhật:16/03/2016

1