Gia sư chuyên đề, chứng chỉ kinh tế tại Đà Nẵng

  Hệ thống có 3 gia sư.

Gia sư Nguyễn Thị Bích Thủy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11037
Quê quán: Quảng Trạch - Quảng Bình
Ngày sinh:01/10/1991
Địa chỉ: ngũ hành sơn, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:15/12/2019

Gia sư Hoàng Thanh Hòa

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12118
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:07/07/1991
Địa chỉ: 33 Nguyễn Thị Định, An Hải Bắc, Sơn Trà, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:02/10/2016

Gia sư Nguyễn Thị Nhị

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2952
Quê quán: Duy Xuyên - Quảng Nam
Ngày sinh:19/07/1990
Địa chỉ: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:21/09/2016

1