Gia sư lớp 11 tại Đà Nẵng

  Hệ thống có 406 gia sư.

Gia sư Vương Lữ Trân Châu

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 22504
Quê quán: TP. Hội An - Quảng Nam
Ngày sinh:23/06/1997
Địa chỉ: Hội An
Giới tính: Nữ
Cập nhật:28/07/2020

Gia sư Đinh Trung Tứ

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20894
Quê quán: TP. Kon Tum - Kon Tum
Ngày sinh:18/03/1997
Địa chỉ: 169/3 Phan Thanh,phường Thạc Gian, Quận Thanh Khê,tp Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Trần Công Phúc

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7551
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Ngày sinh:15/06/1996
Địa chỉ: tổ 127 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Ưng Tử Long

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11141
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Ngày sinh:05/03/1990
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Đỗ Thị Thu Hương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20309
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:20/02/1991
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Nguyễn Thế Nhân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20582
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:20/08/1993
Địa chỉ: K25 Tôn Thất Tùng, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Nguyễn Việt Đức

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10882
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:06/04/1987
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Võ Tùng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3562
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:18/05/1993
Địa chỉ: 133 Tố Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Lê Thị Y Hằng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12791
Quê quán: Đại Lộc - Quảng Nam
Ngày sinh:01/11/1993
Địa chỉ: k18/9 Phan Tứ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Trần Thanh An

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12415
Quê quán: Duy Xuyên - Quảng Nam
Ngày sinh:27/09/1994
Địa chỉ: Kí túc xá Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Võ Anh Hòa

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12135
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:05/06/1994
Địa chỉ: 123 Nguyễn Lâm-Sơn Trà-Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Đặng Hiền

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11873
Quê quán: Núi Thành - Quảng Nam
Ngày sinh:25/05/1997
Địa chỉ: Nui thanh- Quang Nam
Giới tính: Nữ
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Võ Tùng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11608
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:18/05/1993
Địa chỉ: 133 Tố Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Nguyễn Đức Thống

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10893
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:01/11/1988
Địa chỉ: 317/10 nguyễn phước nguyên
Giới tính: Nam
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Trần Thị Phương Dung

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 9625
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:05/09/1993
Địa chỉ: 15 bàu tràm 1
Giới tính: Nữ
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Hứa Đức Sinh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10248
Quê quán: Nam Giang - Quảng Nam
Ngày sinh:01/10/1990
Địa chỉ: Gần trường Cao đẳng kinh tế kế hoạch Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Nguyễn Thị Thanh Tiến

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14432
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:12/05/1988
Địa chỉ: Phan Kế Bính- Thuận Phước- Hải Châu- Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Đặng Thái Nhân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20315
Quê quán: Hoà Vang - Đà Nẵng
Ngày sinh:19/10/1993
Địa chỉ: Hòa Tiến, Hòa Vang
Giới tính: Nam
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Hồ Hương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7414
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:01/01/1992
Địa chỉ: son tra-da nang
Giới tính: Nữ
Cập nhật:27/07/2020

Gia sư Nguyễn Hữu Duy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 18282
Quê quán: TX. An Khê - Gia Lai
Ngày sinh:24/01/1993
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:24/07/2020

Gia sư Nguyễn Thúy Hiền

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 15302
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:03/08/1993
Địa chỉ: 11 Phan Anh, Khuê Trung, Cẩm Lệ,đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:09/07/2020

Gia sư Lê Văn Bôn

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11516
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:24/08/1992
Địa chỉ: 65 ngô sĩ liên, quận liên chiểu, tp đà nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:06/07/2020

Gia sư Nguyễn Thạc Hùng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10156
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:20/08/1990
Địa chỉ: 693/55 Trần Cao Vân
Giới tính: Nam
Cập nhật:06/07/2020

Gia sư Dương Thị Phương Lan

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5694
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:05/11/1995
Địa chỉ: Tổ 17,phường Hòa Thọ Tây,quận Cẩm Lệ,thành phố Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:06/07/2020

Gia sư Hồ Thị Luận

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8516
Quê quán: Yên Thành - Nghệ An
Ngày sinh:05/11/1991
Địa chỉ: hoà nam 5,hòa minh,liên chiểu, đà nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:06/07/2020

Gia sư Trần Thị Quỳnh Trang

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7728
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:25/01/1990
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:06/07/2020

Gia sư Nguyễn Đình Vũ

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7606
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Ngày sinh:02/08/1996
Địa chỉ: Tổ 127 phường Hòa Minh Quận liên Chiểu Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:06/07/2020

Gia sư Nguyễn Thị Hoa

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7438
Quê quán: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Ngày sinh:02/08/1996
Địa chỉ: 42/2 hàm tử, Ngũ Hành Sơn
Giới tính: Nữ
Cập nhật:06/07/2020

Gia sư Nguyễn Danh Thăng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7244
Quê quán: Thạch Hà - Hà Tĩnh
Ngày sinh:05/10/1988
Địa chỉ: 29 Châu Thượng Văn (gần Tượng Đài 29/03), Quận Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:06/07/2020

Gia sư Đình Khoa

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3218
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:21/02/1980
Địa chỉ: Hải Châu - Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:06/07/2020