Gia sư luyện thi đại học

  Hệ thống có 2020 gia sư.

Gia sư Lê Thị Thu

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1993
Quê quán: TP. Huế - Huế
Địa chỉ: Nguyễn Chí Thanh, Thành Phố Huế
Cập nhật: 20/10/2021
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
32337 Loại hồ sơ: Đăng ký Online Cập nhật: 20/10/2021

Gia sư Nguyễn Thị Thanh Thanh

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1990
Quê quán: TP. Huế - Huế
Địa chỉ: Hàn Mặc Tử
Cập nhật: 20/10/2021
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
18217 Loại hồ sơ: Đăng ký Online Cập nhật: 20/10/2021

Gia sư Lê Thị Thanh Phước

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1987
Quê quán: TP. Huế - Huế
Địa chỉ: TT Huế
Cập nhật: 20/10/2021
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
14944 Loại hồ sơ: Đăng ký Online Cập nhật: 20/10/2021

Gia sư Hồ Bích Hương Giang

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1982
Quê quán: TP. Huế - Huế
Địa chỉ: Tp Hue
Cập nhật: 20/10/2021
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
6480 Loại hồ sơ: Đăng ký Online Cập nhật: 20/10/2021

Gia sư Đoàn Thanh Tuyền

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1987
Quê quán: TP. Huế - Huế
Địa chỉ: Đoàn Hữu Trưng
Cập nhật: 20/10/2021
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
2198 Loại hồ sơ: Đăng ký Online Cập nhật: 20/10/2021

Gia sư Trần Thị Kim Thuận

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1992
Quê quán: TP. Huế - Huế
Địa chỉ: Duong Van An
Cập nhật: 20/10/2021
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
26570 Loại hồ sơ: Đăng ký Online Cập nhật: 20/10/2021

Gia sư Nguyễn Thị Thu Hằng

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1990
Quê quán: Phú Vang - Huế
Địa chỉ: Việt Vương, Thuận An, Huế
Cập nhật: 20/10/2021
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
3994 Loại hồ sơ: Đăng ký Online Cập nhật: 20/10/2021

Gia sư Hoàng Thái Hằng

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1985
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Địa chỉ: duong 30/4,p.Hung Loi, Q.Ninh Kieu, Tp Can Tho
Cập nhật: 19/10/2021
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
4299 Loại hồ sơ: Đăng ký trực tiếp Cập nhật: 19/10/2021

Gia sư Mai Thị Hoa Trưng

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1987
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Địa chỉ: Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ
Cập nhật: 19/10/2021
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
16096 Loại hồ sơ: Đăng ký trực tiếp Cập nhật: 19/10/2021

Gia sư Đỗ Thị Ngọc Chăm

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1992
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Địa chỉ: hẻm 216 đường 3/2, Hưng Lợi, Ninh Kiều, Cần Thơ
Cập nhật: 19/10/2021
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
10868 Loại hồ sơ: Đăng ký trực tiếp Cập nhật: 19/10/2021

Gia sư Nguyễn Vân Anh

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1992
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Địa chỉ: Cần Thơ
Cập nhật: 19/10/2021
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
4953 Loại hồ sơ: Đăng ký trực tiếp Cập nhật: 19/10/2021

Gia sư Ông Thị Diệu Huyền

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1995
Quê quán: Bình Thuỷ - Cần Thơ
Địa chỉ: An Thới, Bình Thủy, Cần Thơ
Cập nhật: 19/10/2021
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
38723 Loại hồ sơ: Đăng ký trực tiếp Cập nhật: 19/10/2021

Gia sư Lê Đoàn Mai Khanh

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1994
Quê quán: Cái Răng - Cần Thơ
Địa chỉ: Kdc Văn Hóa Tây Đô, Hưng Thạnh, Cái Tăng
Cập nhật: 19/10/2021
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
28000 Loại hồ sơ: Đăng ký trực tiếp Cập nhật: 19/10/2021

Gia sư Hà Minh Tường

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1987
Quê quán: Cái Răng - Cần Thơ
Địa chỉ: Võ Nguyên Giáp, P. Tân Phú, Quận Cái Răng
Cập nhật: 19/10/2021
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
8462 Loại hồ sơ: Đăng ký trực tiếp Cập nhật: 19/10/2021

Gia sư Lâm Hồng Chi

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1990
Quê quán: Phú Tân - Cà Mau
Địa chỉ: Nguyen Thi Minh Khai, Tan An, Ninh Kieu, CT
Cập nhật: 19/10/2021
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
CT0799 Loại hồ sơ: Đăng ký trực tiếp Cập nhật: 19/10/2021

Gia sư Chu Thị Thái Hiền

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1986
Quê quán: Thốt Nốt - Cần Thơ
Địa chỉ: Đường 3/2, P. Hưng Lợi, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ
Cập nhật: 19/10/2021
Giới tính: Nữ
Dân tộc: Kinh
CT0297 Loại hồ sơ: Đăng ký trực tiếp Cập nhật: 19/10/2021

Gia sư Nguyễn Chí Tâm

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1993
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Địa chỉ: 6-Mậu Thân-P.Xuân Khánh-Q,Ninh Kiều-TPCT
Cập nhật: 19/10/2021
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
11787 Loại hồ sơ: Đăng ký Online Cập nhật: 19/10/2021

Gia sư Võ Hiếu Trọng

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1994
Quê quán: Long Phú - Sóc Trăng
Địa chỉ: An Bình, Ninh Kiều, Cần Thơ
Cập nhật: 19/10/2021
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
1704 Loại hồ sơ: Đăng ký Online Cập nhật: 19/10/2021

Gia sư Bùi Quốc Việc

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1988
Quê quán: Ninh Kiều - Cần Thơ
Địa chỉ: Tran Hung Dao, Ninh Kieu, Can Tho
Cập nhật: 19/10/2021
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
7290 Loại hồ sơ: Đăng ký Online Cập nhật: 19/10/2021

Gia sư Châu Hồng Cường

gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư
gia su Năm sinh: 1989
Quê quán: Vĩnh Thuận - Kiên Giang
Địa chỉ: Phạm Ngũ Lão, An Hòa, Ninh Kiều, TP Cần Thơ
Cập nhật: 19/10/2021
Giới tính: Nam
Dân tộc: Kinh
4912 Loại hồ sơ: Đăng ký Online Cập nhật: 19/10/2021