Gia sư
gia sư gia sư gia sư gia sư gia sư

THÔNG TIN GIA SƯ


Mã gia sư: 36322
Họ tên:

Lưu Thị Như Bình

Nguyên quán: Nghĩa Hành - Quãng Ngãi
Giới tính: nữ
Năm sinh: 2000
Ngày đăng ký: 06/09/2019
Ngày cập nhật: 07/09/2019
Đăng ký học: NHẤP VÀO ĐĂNG KÝ HỌC VỚI GIA SƯ TẠI ĐÂY
Địa chỉ: Trường Đại Học Phạm Văn Đồng Mới, Phường Chánh Lộ,thành Phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi
Nơi công tác (học tập): Trường Đại Học Phạm Văn Đồng
Mức lương: từ 60 đồng đến 80 đồng / 1 buổi dạy
Hồ sơ: Vui lòng kiểm tra CMND, văn bằng, chứng chỉ có liên quan trước khi nhận lớp.
Chuyên ngành:
Sư phạm Anh văn   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Giáo dục tiểu học   Trình độ: Đại học Gia sư Alpha
Môn dạy:
Các Môn Tiểu Học Anh văn trẻ em
Lớp dạy:
Lớp 1
Lớp 2
Lớp 3
Lớp 4
Lớp 5
Lớp 6
Lớp 7
Ngoại ngữ
Thời gian biểu:
Thứ 2 - Buổi sáng Thứ 2 - Buổi tối
Thứ 3 - Buổi chiều Thứ 3 - Buổi tối
Thứ 4 - Buổi chiều Thứ 4 - Buổi tối
Thứ 5 - Buổi tối Thứ 6 - Buổi tối
Thứ 7 - Buổi tối
Nơi dạy:
TP. Quảng Ngãi - Quãng Ngãi Nghĩa Hành - Quãng Ngãi
Sơn Tịnh - Quãng Ngãi Tư Nghĩa - Quãng Ngãi
Số lượt xem: 64