Rao vặt Cần Thơ  

Hội gia sư Alpha liên kết với Trung tâm Toán phát triển trí tuệ Chiêu sinh lớp học Toán với bàn tính Abacus tại Cần Thơ

Ngày nay bàn tính gảy (Abacus) của người Trung Quốc được người Nhật Bản, Malaysia, Singapore … cải tiến phương thức sử dụng để dạy cho học sinh từ 5-14 tuổi cách tính toán siêu tốc và hiệu quả hơn nhằm mục đích khơi dậy tiềm năng não bộ, kích thích phát triển trí tuệ và cải thiện khả năng tập trung khi học môn Toán.

KHÓA HỌC

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH BÀN TÍNH ABACUS

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 2 BÀN TAY

GHI CHÚ

KHÓA 1

LÀM QUEN VỚI BÀN TÍNH ABACUS. 

LÀM QUEN VỚI PHƯƠNG PHÁP TÍNH TOÁN BẰNG BÀN TAY.

12 TUẦN ( 1 TUẦN 2 BUỔI x 2H).

HỌC TOÀN BỘ CÔNG THỨC ABACUS.

CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI ( 0-99).

CỘNG TRỪ MỘT CHỮ SỐ ĐẾN 5 HÀNG.

CÔNG THỨC : SF (+ &-) 4,3,2,1.

LUYỆN TẬP ANZAN VIDEO L1.

CÔNG THỨC : BF +9,+8,+7,+6.

LUYỆN TẬP ẢO TÍNH 1 CHỮ SỐ.

 

KHÓA 2

CỘNG TRỪ 1 CHỮ SỐ ĐẾN 16 HÀNG.

CỘNG TRỪ TRONG PHẠM VI ( 0-99).

12 TUẦN ( 1 TUẦN 2 BUỔI x 2H)

CỘNG TRỪ 2 CHỮ SỐ ĐẾN 15 HÀNG.

CÔNG THỨC : BF +5,+4,+3,+2,+1.

TỐC ĐỘ TÍNH TOÁN TỪ 3 GIÂY --> 2 GIÂY --> 1 GIÂY.

CÔNG THỨC : BF -9,-8,-7,-6,-5,-4,-3,-2,-1.

LUYỆN TẬP ANZAN VIDEO L2.

ẢO TÍNH 2 CHỮ SỐ.

LUYỆN TẬP ẢO TÍNH 1&2 CHỮ SỐ.

 

KHÓA 3

CỘNG TRỪ 1 CHỮ SỐ ĐẾN 30 HÀNG.

12 TUẦN ( 1 TUẦN 1 BUỔI x 2H)

CỘNG TRỪ 2 CHỮ SỐ ĐẾN 16 HÀNG.

CỘNG TRỪ 3 CHỮ SỐ ĐẾN 5 HÀNG.

TỐC ĐỘ TÍNH TOÁN TỪ 3 GIÂY --> 2 GIÂY --> 1 GIÂY.

LUYỆN TẬP ANZAN VIDEO L3.

LUYỆN TẬP ẢO TÍNH 2 CHỮ SỐ.

KHÓA 4

CỘNG TRỪ 2 CHỮ SỐ ĐẾN 20 HÀNG.

12 TUẦN ( 1 TUẦN 1 BUỔI x 2H)

CỘNG TRỪ 3 CHỮ SỐ ĐẾN 12 HÀNG.

CỘNG TRỪ 4 CHỮ SỐ ĐẾN 6 HÀNG.

TỐC ĐỘ TÍNH TOÁN TỪ 3 GIÂY , 2 GIÂY, 1 GIÂY.

THỰC HIỆN PHÉP NHÂN (2 CHỮ SỐ X 1 CHỮ SỐ).

LẬP PHƯƠNG 1 CHỮ SỐ.

LUYỆN TẬP ANZAN VIDEO L4.

LUYỆN TẬP ẢO TÍNH 3 CHỮ SỐ.

KHÓA 5

CỘNG TRỪ 3 CHỮ SỐ ĐẾN 18 HÀNG.

12 TUẦN ( 1 TUẦN 1 BUỔI x 2H)

CỘNG TRỪ 4 CHỮ SỐ ĐẾN 10 HÀNG.

CỘNG TRỪ 5 CHỮ SỐ ĐẾN 2 HÀNG.

THỰC HIỆN PHÉP NHÂN (3 CHỮ SỐ X 1 CHỮ SỐ).

THỰC HIỆN PHÉP CHIA (3 CHỮ SỐ CHIA 1 CHỮ SỐ).

LẬP PHƯƠNG 1 CHỮ SỐ.

LUYỆN TẬP ANZAN VIDEO L5.

LUYỆN TẬP ẢO TÍNH 4 CHỮ SỐ.

KHÓA 6

CỘNG TRỪ 3 CHỮ SỐ ĐẾN 18 HÀNG.

12 TUẦN ( 1 TUẦN 1 BUỔI x 2H)

CỘNG TRỪ 4 CHỮ SỐ ĐẾN 14 HÀNG.

CỘNG TRỪ 5 CHỮ SỐ ĐẾN 4 HÀNG.

THỰC HIỆN PHÉP NHÂN (3 CHỮ SỐ X 1 CHỮ SỐ).

THỰC HIỆN PHÉP NHÂN (2 CHỮ SỐ X 2 CHỮ SỐ).

THỰC HIỆN PHÉP CHIA (3 CHỮ SỐ CHIA 1 CHỮ SỐ).

BÌNH PHƯƠNG 2 CHỮ SỐ.

LẬP PHƯƠNG 1 CHỮ SỐ.

LUYỆN TẬP ANZAN VIDEO L6.

LUYỆN TẬP ẢO TÍNH NHÂN CHIA.

KHÓA 7

CỘNG TRỪ 3 CHỮ SỐ ĐẾN 18 HÀNG.

12 TUẦN ( 1 TUẦN 1 BUỔI x 2H)

CỘNG TRỪ 4 CHỮ SỐ ĐẾN 18 HÀNG.

CỘNG TRỪ 5 CHỮ SỐ ĐẾN 8 HÀNG.

THỰC HIỆN PHÉP NHÂN (3 CHỮ SỐ X 2 CHỮ SỐ).

THỰC HIỆN PHÉP CHIA (5 CHỮ SỐ CHIA 2 CHỮ SỐ).

SỐ THẬP PHÂN.

(a+b)(a-b) = a2 - b2. 

(a+b)2 = a2 + b2 + 2ab.

LUYỆN TẬP ANZAN VIDEO L7.

LUYỆN TẬP ẢO TÍNH NHÂN CHIA.

KHÓA 8

CỘNG TRỪ 3 CHỮ SỐ ĐẾN 20 HÀNG.

12 TUẦN ( 1 TUẦN 1 BUỔI x 2H)

CỘNG TRỪ 4 CHỮ SỐ ĐẾN 20 HÀNG.

CỘNG TRỪ 5 CHỮ SỐ ĐẾN 18 HÀNG.

THỰC HIỆN PHÉP NHÂN (3 CHỮ SỐ X 2 CHỮ SỐ).

THỰC HIỆN PHÉP CHIA (6 CHỮ SỐ CHIA 2,3 CHỮ SỐ).

SỐ THẬP PHÂN.

(a+b)(a-b) = a2 - b2.

(a+b)2 = a2 + b2 + 2ab.

(a-b)2 = a2 + b2 - 2ab.

LUYỆN SỐ PI = 3.14159265.

LUYỆN TẬP ANZAN VIDEO L8.

LUYỆN TẬP ẢO TÍNH TỔNG HỢP.

 

Liên hệ: Gia sư Alpha

Điện thoại: 0932.836.026 – 07106.255.599

Học phí: 1.800.000 đồng/1 khoá (3 tháng)


HỌC VIÊN ĐƯỢC HỌC THỬ MIỄN PHÍ 2 BUỔI


Người đăng tin  
Tên đăng tin: Gia sư Alpha
Địa chỉ: Nguyễn Văn Cừ - An Hoà - Ninh Kiều - Cần Thơ
Điện thoại: 07106.255.599 - 0987 700 288 - 0932 836 026
Email: giasualpha@gmail.com
Chủ đề đăng: Tuyển sinh, chiêu sinh
Ngày đăng: 24/07/2014
Phạm vi rao: Cần Thơ
Số lượt xem: 351
Rao vặt liên quan