Gia sư dạy kèm   Hệ thống có 3 gia sư.

Gia sư Hồ Thị Ngọc Dung

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 31150
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh: 03/12/1991
Địa chỉ: 18 Bầu Hạc 4
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 19/11/2017

Gia sư La Lala

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 24511
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh: 20/11/1990
Địa chỉ: 21 Nguyễn Thông, Sơn Trà
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 08/11/2016

Gia sư Lê Hồng Thành

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7305
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh: 10/10/1987
Địa chỉ: 52 Dũng Sĩ Thanh Khê
Giới tính: Nam
Cập nhật: 23/05/2016