Hội gia sư
Chọn tỉnh
   Chọn huyện
   Chọn cấp
Hệ thống có 4476 địa điểm trường học.
STT TÊN TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI EMAIL QUẬN/HUYỆN TỈNH/THÀNH
1901 TT. GDTX- HN- DN Cẩm Xuyên Cẩm Xuyên Hà Tĩnh
1902 TT. GDTX -HNDN Thành phố Hà Tĩnh TP. Hà Tĩnh Hà Tĩnh
1903 TT. GDTX Hồng Lĩnh TX. Hồng Lĩnh Hà Tĩnh
1904 TT. GDTX Hương Sơn Hương Sơn Hà Tĩnh
1905 TT. GDTX- KTTHHN Đức Thọ Đức Thọ Hà Tĩnh
1906 TT. GDTX Nghi Xuân Nghi Xuân Hà Tĩnh
1907 TT. GDTX tỉnh Hà Tĩnh TP. Hà Tĩnh Hà Tĩnh
1908 TT. GDTX Vũ Quang Vũ Quang Hà Tĩnh
1909 TT. GDTX-HN-DN Kỳ Anh Kỳ Anh Hà Tĩnh
1910 TT. GDTX-KTTHHN Hương Khê Hương Khê Hà Tĩnh
1911 TT. GDTX-KTTHHN Thạch Hà Thạch Hà Hà Tĩnh
1912 CĐ Kinh tế-Kỹ thuật Hải Dương TP. Hải Dương Hải Dương
1913 CĐ Kỹ thuật Khách sạn & Du lịch Cẩm Giàng Hải Dương
1914 CĐ nghề Giao thông VT Đường thủy I TP. Hải Dương Hải Dương
1915 CĐ nghề Hải Dương TP. Hải Dương Hải Dương
1916 CĐ Nghề kỹ thuật Thương mại Cẩm Giàng Hải Dương
1917 CĐ nghề Licozi Chí Linh Hải Dương
1918 Đại học Sao Đỏ Chí Linh Hải Dương
1919 TC nghề Kỹ thuật Giao thông Đường bộ Chí Linh Hải Dương
1920 TC nghề Việt Nam- Canada Chí Linh Hải Dương
1921 TC Nông nghiệp & PTNT Hải Dương TP. Hải Dương Hải Dương
1922 THPT Ái Quốc TP. Hải Dương Hải Dương
1923 THPT Bến Tắm Chí Linh Hải Dương
1924 THPT Bình Giang Bình Giang Hải Dương
1925 THPT Cẩm Giàng Cẩm Giàng Hải Dương
1926 THPT Cẩm Giàng II Cẩm Giàng Hải Dương
1927 THPT Cầu Xe Tứ Kỳ Hải Dương
1928 THPT Chí Linh Chí Linh Hải Dương
1929 THPT Đoàn Thượng Gia Lộc Hải Dương
1930 THPT Đồng Gia Kim Thành Hải Dương
1931 THPT Đường An Bình Giang Hải Dương
1932 THPT Gia Lộc Gia Lộc Hải Dương
1933 THPT Gia Lộc II Gia Lộc Hải Dương
1934 THPT Hà Bắc Thanh Hà Hải Dương
1935 THPT Hà Đông Thanh Hà Hải Dương
1936 THPT Hoàng Văn Thụ TP. Hải Dương Hải Dương
1937 THPT Hồng Đức Ninh Giang Hải Dương
1938 THPT Hồng Quang TP. Hải Dương Hải Dương
1939 THPT Hưng Đạo Tứ Kỳ Hải Dương
1940 THPT Kẻ Sặt Bình Giang Hải Dương
1941 THPT Khúc Thừa Dụ Ninh Giang Hải Dương
1942 THPT Kim Thành Kim Thành Hải Dương
1943 THPT Kim Thành II Kim Thành Hải Dương
1944 THPT Kinh Môn Kinh Môn Hải Dương
1945 THPT Kinh Môn II Kinh Môn Hải Dương
1946 THPT Lương Thế Vinh TP. Hải Dương Hải Dương
1947 THPT Mạc Đĩnh Chi Nam Sách Hải Dương
1948 THPT Marie Curie TP. Hải Dương Hải Dương
1949 THPT Nam Sách Nam Sách Hải Dương
1950 THPT Nam Sách II Nam Sách Hải Dương
1951 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm TP. Hải Dương Hải Dương
1952 THPT Nguyễn Du TP. Hải Dương Hải Dương
1953 THPT Nguyễn Trãi TP. Hải Dương Hải Dương
1954 THPT Nhị Chiểu Kinh Môn Hải Dương
1955 THPT Ninh Giang Ninh Giang Hải Dương
1956 THPT Ninh Giang II Ninh Giang Hải Dương
1957 THPT Phả Lại Chí Linh Hải Dương
1958 THPT Phan Bội Châu Nam Sách Hải Dương
1959 THPT Phú Thái Kim Thành Hải Dương
1960 THPT Phúc Thành Kinh Môn Hải Dương
1961 THPT Quang Thành Kinh Môn Hải Dương
1962 THPT Quang Trung Ninh Giang Hải Dương
1963 THPT Thanh Bình Thanh Hà Hải Dương
1964 THPT Thành Đông TP. Hải Dương Hải Dương
1965 THPT Thanh Hà Thanh Hà Hải Dương
1966 THPT Thanh Miện Thanh Miện Hải Dương
1967 THPT Thanh Miện II Thanh Miện Hải Dương
1968 THPT Thanh Miện III Thanh Miện Hải Dương
1969 THPT Trần Phú Chí Linh Hải Dương
1970 THPT Trần Quang Khải Kinh Môn Hải Dương
1971 THPT Tứ Kỳ Tứ Kỳ Hải Dương
1972 THPT Tứ Kỳ II Tứ Kỳ Hải Dương
1973 THPT Tuệ Tĩnh Cẩm Giàng Hải Dương
1974 THPT Vũ Ngọc Phan Bình Giang Hải Dương
1975 TT. GDTX Bình Giang Bình Giang Hải Dương
1976 TT. GDTX Cẩm Giàng Cẩm Giàng Hải Dương
1977 TT. GDTX Chí Linh Chí Linh Hải Dương
1978 TT. GDTX Gia Lộc Gia Lộc Hải Dương
1979 TT. GDTX Kim Thành Kim Thành Hải Dương
1980 TT. GDTX Kinh Môn Kinh Môn Hải Dương
1981 TT. GDTX Nam Sách Nam Sách Hải Dương
1982 TT. GDTX Ninh Giang Ninh Giang Hải Dương
1983 TT. GDTX Thanh Hà Thanh Hà Hải Dương
1984 TT. GDTX Thanh Miện Thanh Miện Hải Dương
1985 TT. GDTX TP. Hải Dương TP. Hải Dương Hải Dương
1986 TT. GDTX Tứ Kỳ Tứ Kỳ Hải Dương
1987 THPT 25/10 Thuỷ Nguyên Hải Phòng
1988 THPT An Dương An Dương Hải Phòng
1989 THPT An Hải An Dương Hải Phòng
1990 THPT An Lão An Lão Hải Phòng
1991 THPT Bạch Đằng Thuỷ Nguyên Hải Phòng
1992 THPT Cát Bà Cát Hải Hải Phòng
1993 THPT Cát Hải Cát Hải Hải Phòng
1994 THPT Chuyên Trần Phú Ngô Quyền Hải Phòng
1995 THPT Cộng Hiền Vĩnh Bảo Hải Phòng
1996 THPT Đồ Sơn Đồ Sơn Hải Phòng
1997 THPT Đồng Hòa Kiến An Hải Phòng
1998 THPT Hải An Hải An Hải Phòng
1999 THPT Hàng Hải Ngô Quyền Hải Phòng
2000 THPT Hermann Gmeiner Ngô Quyền Hải Phòng