Hội gia sư
Chọn tỉnh
   Chọn huyện
   Chọn cấp
Hệ thống có 4476 địa điểm trường học.
STT TÊN TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI EMAIL QUẬN/HUYỆN TỈNH/THÀNH
2001 THPT Hồng Bàng Hồng Bàng Hải Phòng
2002 THPT Hùng Thắng Tiên Lãng Hải Phòng
2003 THPT Hùng Vương Kiến An Hải Phòng
2004 THPT Kiến An Kiến An Hải Phòng
2005 THPT Kiến Thụy Kiến Thụy Hải Phòng
2006 THPT Lê Chân Lê Chân Hải Phòng
2007 THPT Lê Hồng Phong Hồng Bàng Hải Phòng
2008 THPT Lê Ích Mộc Thuỷ Nguyên Hải Phòng
2009 THPT Lê Lợi Ngô Quyền Hải Phòng
2010 THPT Lê Quý Đôn Hải An Hải Phòng
2011 THPT Lương Thế Vinh Hồng Bàng Hải Phòng
2012 THPT Lý Thái Tổ Lê Chân Hải Phòng
2013 THPT Lý Thường Kiệt Thuỷ Nguyên Hải Phòng
2014 THPT Mạc Đĩnh Chi Dương Kinh Hải Phòng
2015 THPT Marie Curie Ngô Quyền Hải Phòng
2016 THPT Nam Triệu Thuỷ Nguyên Hải Phòng
2017 THPT Ngô Quyền Lê Chân Hải Phòng
2018 THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm Vĩnh Bảo Hải Phòng
2019 THPT Nguyễn Du An Dương Hải Phòng
2020 THPT Nguyễn Đức Cảnh Kiến Thụy Hải Phòng
2021 THPT Nguyễn Huệ Kiến Thụy Hải Phòng
2022 THPT Nguyễn Hữu Cầu Kiến Thụy Hải Phòng
2023 THPT Nguyễn Khuyến Vĩnh Bảo Hải Phòng
2024 THPT Nguyễn Trãi An Dương Hải Phòng
2025 THPT Nhữ Văn Lan Tiên Lãng Hải Phòng
2026 THPT Nội Trú Đồ Sơn Đồ Sơn Hải Phòng
2027 THPT Phạm Ngũ Lão Thuỷ Nguyên Hải Phòng
2028 THPT Phan Chu Trinh Hải An Hải Phòng
2029 THPT Phan Đăng Lưu Kiến An Hải Phòng
2030 THPT Quảng Thanh Thuỷ Nguyên Hải Phòng
2031 THPT Quang Trung Thuỷ Nguyên Hải Phòng
2032 THPT Quốc Tuấn An Lão Hải Phòng
2033 THPT Tân An An Dương Hải Phòng
2034 THPT Tân Trào An Lão Hải Phòng
2035 THPT Thái Phiên Ngô Quyền Hải Phòng
2036 THPT Thăng Long Ngô Quyền Hải Phòng
2037 THPT Thụy Hương Kiến Thụy Hải Phòng
2038 THPT Thủy Sơn Thuỷ Nguyên Hải Phòng
2039 THPT Tiên Lãng Tiên Lãng Hải Phòng
2040 THPT Tô Hiệu Vĩnh Bảo Hải Phòng
2041 THPT Toàn Thắng Tiên Lãng Hải Phòng
2042 THPT Trần Hưng Đạo An Lão Hải Phòng
2043 THPT Trần Nguyên Hãn Lê Chân Hải Phòng
2044 THPT Trần Nhân Tông Dương Kinh Hải Phòng
2045 THPT Trần Tất Văn An Lão Hải Phòng
2046 THPT Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Hải Phòng
2047 TT. GDTX An Dương An Dương Hải Phòng
2048 TT. GDTX Cát Hải Cát Hải Hải Phòng
2049 TT. GDTX Đồ Sơn Đồ Sơn Hải Phòng
2050 TT. GDTX Hải An Hải An Hải Phòng
2051 TT. GDTX Hải Phòng Lê Chân Hải Phòng
2052 TT. GDTX Hồng Bàng Hồng Bàng Hải Phòng
2053 TT. GDTX Huyện An Lão An Lão Hải Phòng
2054 TT. GDTX Kiến An Kiến An Hải Phòng
2055 TT. GDTX Kiến Thụy Kiến Thụy Hải Phòng
2056 TT. GDTX Ngô Quyền Ngô Quyền Hải Phòng
2057 TT. GDTX Quận Lê Chân Lê Chân Hải Phòng
2058 TT. GDTX Thủy Nguyên Thuỷ Nguyên Hải Phòng
2059 TT. GDTX Tiên Lãng Tiên Lãng Hải Phòng
2060 TT. GDTX Vĩnh Bảo Vĩnh Bảo Hải Phòng
2061 Phổ thông Dân tộc nội trú Long Mỹ Hậu Giang
2062 Phòng Giáo dục H. Châu Thành Châu Thành Hậu Giang
2063 Phòng Giáo dục H. Châu Thành A Châu Thành A Hậu Giang
2064 Phòng Giáo dục H. Long Mỹ Long Mỹ Hậu Giang
2065 Phòng Giáo dục H. Phụng Hiệp Phụng Hiệp Hậu Giang
2066 Phòng Giáo dục H. Vị Thủy Vị Thuỷ Hậu Giang
2067 Phòng Giáo dục thành phố Vị Thanh TP. Vị Thanh Hậu Giang
2068 Phòng Giáo dục Thị xã Ngã Bảy TX. Ngã Bảy Hậu Giang
2069 Sở GD và ĐT Hậu Giang TP. Vị Thanh Hậu Giang
2070 TC nghề Công nghiệp Tàu thủy Hậu Giang Châu Thành Hậu Giang
2071 TC nghề Ngã Bảy TX. Ngã Bảy Hậu Giang
2072 TC nghề tỉnh Hậu Giang TP. Vị Thanh Hậu Giang
2073 THPT Cây Dương Phụng Hiệp Hậu Giang
2074 THPT Chiêm Thành Tấn TP. Vị Thanh Hậu Giang
2075 THPT chuyên Vị Thanh TP. Vị Thanh Hậu Giang
2076 THPT Hòa An Phụng Hiệp Hậu Giang
2077 THPT Lê Hồng Phong Vị Thuỷ Hậu Giang
2078 THPT Lê Quý Đôn TX. Ngã Bảy Hậu Giang
2079 THPT Long Mỹ Long Mỹ Hậu Giang
2080 THPT Lương Tâm TP. Vị Thanh Hậu Giang
2081 THPT Lương Thế Vinh Phụng Hiệp Hậu Giang
2082 THPT Ngã Sáu Châu Thành Hậu Giang
2083 THPT Nguyễn Minh Quang TX. Ngã Bảy Hậu Giang
2084 THPT Phú Hữu Châu Thành Hậu Giang
2085 THPT Tầm Vu 1 Châu Thành A Hậu Giang
2086 THPT Tầm Vu 2 Châu Thành A Hậu Giang
2087 THPT Tầm Vu 3 Châu Thành A Hậu Giang
2088 THPT Tân Long Phụng Hiệp Hậu Giang
2089 THPT Tân Phú Long Mỹ Hậu Giang
2090 THPT Tây Đô Long Mỹ Hậu Giang
2091 THPT Trường Long Tây Châu Thành A Hậu Giang
2092 THPT Vị Thanh TP. Vị Thanh Hậu Giang
2093 THPT Vị Thủy Vị Thuỷ Hậu Giang
2094 TT. GDTX H. Châu Thành Châu Thành Hậu Giang
2095 TT. GDTX H. Châu Thành A Châu Thành A Hậu Giang
2096 TT. GDTX H. Long Mỹ Long Mỹ Hậu Giang
2097 TT. GDTX H. Phụng Hiệp Phụng Hiệp Hậu Giang
2098 TT. GDTX H. Vị Thuỷ Vị Thuỷ Hậu Giang
2099 TT. GDTX thành phố Vị Thanh TP. Vị Thanh Hậu Giang
2100 TT. GDTX thị xã Ngã Bảy TX. Ngã Bảy Hậu Giang