Hội gia sư
Chọn tỉnh
   Chọn huyện
   Chọn cấp
Hệ thống có 4476 địa điểm trường học.
STT TÊN TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI EMAIL QUẬN/HUYỆN TỈNH/THÀNH
3901 THPT Lý Bôn Vũ Thư Thái Bình
3902 THPT Mê Linh Đông Hưng Thái Bình
3903 THPT Nam Đông Quan Đông Hưng Thái Bình
3904 THPT Nam Duyên Hà Hưng Hà Thái Bình
3905 THPT Nam Tiền Hải Tiền Hải Thái Bình
3906 THPT Nguyễn Công Trứ TP. Thái Bình Thái Bình
3907 THPT Nguyễn Du Kiến Xương Thái Bình
3908 THPT Nguyễn Huệ Quỳnh Phụ Thái Bình
3909 THPT Nguyễn Thái Bình TP. Thái Bình Thái Bình
3910 THPT Nguyễn Trãi Vũ Thư Thái Bình
3911 THPT Phạm Quang Thẩm Vũ Thư Thái Bình
3912 THPT Phụ Dực Quỳnh Phụ Thái Bình
3913 THPT Quỳnh Côi Quỳnh Phụ Thái Bình
3914 THPT Quỳnh Thọ Quỳnh Phụ Thái Bình
3915 THPT Tây Thụy Anh Thái Thụy Thái Bình
3916 THPT Tây Tiền Hải Tiền Hải Thái Bình
3917 THPT Thái Ninh Thái Thụy Thái Bình
3918 THPT Thái Phúc Thái Thụy Thái Bình
3919 THPT Tiên Hưng Đông Hưng Thái Bình
3920 THPT Trần Hưng Đạo Quỳnh Phụ Thái Bình
3921 THPT Trần Thị Dung Hưng Hà Thái Bình
3922 THPT Tư thục Đông Hưng Đông Hưng Thái Bình
3923 THPT Vũ Tiên Vũ Thư Thái Bình
3924 TT. GDTX Đông Hưng Đông Hưng Thái Bình
3925 TT. GDTX Thái Thụy I Thái Thụy Thái Bình
3926 TT. GDTX Thái Thụy II Thái Thụy Thái Bình
3927 TT. GDTX Thành phố - Thái Bình TP. Thái Bình Thái Bình
3928 TT. GDTX Hưng Hà Hưng Hà Thái Bình
3929 TT. GDTX Kiến Xương Kiến Xương Thái Bình
3930 TT. GDTX Quỳnh Phụ I Quỳnh Phụ Thái Bình
3931 TT. GDTX Quỳnh Phụ II Quỳnh Phụ Thái Bình
3932 TT. GDTX Tiền Hải Tiền Hải Thái Bình
3933 TT. GDTX Vũ Thư Vũ Thư Thái Bình
3934 THPT Điềm Thuỵ Phú Bình Thái Nguyên
3935 CĐ Cơ khí luyện kim TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3936 CĐ Công nghệ và Kính tê Công nghiệp Phổ Yên Thái Nguyên
3937 CĐ Công nghiệp Thái Nguyên Phú Lương Thái Nguyên
3938 CĐ Công nghiệp Việt Đức TX. Sông Công Thái Nguyên
3939 CĐ Giao thông Vận tải miền núi TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3940 CĐ Kinh tế kỹ thuật - ĐH TN TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3941 CĐ Kinh tế Tài chính Thái Nguyên TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3942 CĐ Nghề CN Việt Bắc TKV Phú Lương Thái Nguyên
3943 CĐ Nghề Cơ điện LK TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3944 CĐ SP Thái Nguyên TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3945 CĐ Thương mại và Du lịch TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3946 CĐ Văn hoá Nghệ thuật Việt Bắc TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3947 CĐ Y tế Thái Nguyên TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3948 Đại học Công nghệ thông tin và truyền thông (Đại học Thái Nguyên) 0280.3846254 contact@ictu.edu.vn TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3949 Đại học Khoa học (Đại học Thái Nguyên) TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3950 Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) +84 280 3852650 vanphong.dhtn@moet.edu.vn TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3951 Đại học Kỹ thuật Công nghiệp (Đại học Thái Nguyên) (84)2803847145 office@tnut.edu.vn TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3952 Đại học Nông Lâm (Đại học Thái Nguyên) TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3953 Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3954 Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3955 Khoa Ngoại ngữ (Đại học Thái Nguyên) +84 280 3852650 vanphong.dhtn@moet.edu.vn; TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3956 Khoa Quốc tế (Đại học Thái Nguyên) TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3957 Phổ thông Vùng Cao Việt Bắc TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3958 PT Dân tộc Nội trú tỉnh TN TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3959 TC nghề KT 3D Phổ Yên Thái Nguyên
3960 TC Nghề Nam Thái Nguyên Phổ Yên Thái Nguyên
3961 TC nghề số 1 - Bộ Quốc phòng TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3962 TC nghề Thái Nguyên TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3963 TH Bưu chính Viễn thông và CNTT Miền Núi TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3964 Thiếu Sinh Quân QK1 TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3965 THPT Lê Quý Đôn TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3966 THPT Bắc Sơn Phổ Yên Thái Nguyên
3967 THPT Bình Yên Định Hóa Thái Nguyên
3968 THPT Chu Văn An TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3969 THPT Chuyên (Năng khiếu) TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3970 THPT Đại Từ Đại Từ Thái Nguyên
3971 THPT Đào Duy Từ TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3972 THPT Định Hoá Định Hóa Thái Nguyên
3973 THPT Đồng Hỷ Đồng Hỷ Thái Nguyên
3974 THPT Dương Tự Minh TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3975 THPT Gang Thép TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3976 THPT Hoàng Quốc Việt Võ Nhai Thái Nguyên
3977 THPT Khánh Hoà Phú Lương Thái Nguyên
3978 THPT Lê Hồng Phong Phổ Yên Thái Nguyên
3979 THPT Lương Ngọc Quyến TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3980 THPT Lương Phú Phú Bình Thái Nguyên
3981 THPT Lương Thế Vinh TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3982 THPT Lưu Nhân Chú Đại Từ Thái Nguyên
3983 THPT Ngô Quyền TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3984 THPT Nguyễn Huệ Đại Từ Thái Nguyên
3985 THPT Phổ Yên Phổ Yên Thái Nguyên
3986 THPT Phú Bình Phú Bình Thái Nguyên
3987 THPT Phú Lương Phú Lương Thái Nguyên
3988 THPT Sông Công TX. Sông Công Thái Nguyên
3989 THPT Thái Nguyên TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3990 THPT Trại Cau Đồng Hỷ Thái Nguyên
3991 THPT Trần Phú Võ Nhai Thái Nguyên
3992 THPT Trần Quốc Tuấn Đồng Hỷ Thái Nguyên
3993 THPT Võ Nhai Võ Nhai Thái Nguyên
3994 THPT Yên Ninh Phú Lương Thái Nguyên
3995 Trường Văn hoá I Bộ Công An TP. Thái Nguyên Thái Nguyên
3996 TT. GDTX huỵện Đại Từ Đại Từ Thái Nguyên
3997 TT. GDTX huyện Định Hoá Định Hóa Thái Nguyên
3998 TT. GDTX huyện Đồng Hỷ Đồng Hỷ Thái Nguyên
3999 TT. GDTX Huyện Phổ Yên Phổ Yên Thái Nguyên
4000 TT. GDTX huyện Phú Bình Phú Bình Thái Nguyên