Gia sư Bắc Ninh   Hệ thống có 525 gia sư!

Gia sư Nguyễn Thanh Xuân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10611
Quê quán: Tiên Du - Bắc Ninh
Ngày sinh:30/11/1990
Địa chỉ: Nguyễn Thanh Xuân - Ngã 4, Đại Thượng, Đại Đồng, Tiên Du, BN
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Nguyễn Thị Hồng quyên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14200
Quê quán: Tiên Du - Bắc Ninh
Ngày sinh:13/11/1997
Địa chỉ: noi due- tien du - bac ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Nguyễn Thị Tâm Tâm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 13744
Quê quán: Tiên Du - Bắc Ninh
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: Đại Đồng- Tiên Du- Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Nguyễn Thị Oanh Oanh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19064
Quê quán: Anh Sơn - Nghệ An
Ngày sinh:19/05/1990
Địa chỉ: Xã Hoàn Sơn -tiên Du -bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Trần Thị Khuê

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 31410
Quê quán: Lục Nam - Bắc Giang
Ngày sinh:17/02/1989
Địa chỉ: Kiot 10-4b Lim- Tiên Du- Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Nguyễn Thị Ngân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 34006
Quê quán: Thuận Thành - Bắc Ninh
Ngày sinh:27/10/1999
Địa chỉ: Xuân Lâm - Thuận Thành - Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Ngô Thị Mai Loan

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 35744
Quê quán: Yên Phong - Bắc Ninh
Ngày sinh:14/08/1988
Địa chỉ: Khu Đô Thị Mới 2, Thị Trấn Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Bui Long Hưng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 32623
Quê quán: Yên Phong - Bắc Ninh
Ngày sinh:10/10/1991
Địa chỉ: Chi Long- Đông Yên- Yên Phong- Bắc Ninh
Giới tính: Nam
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Ngô Lương Khánh Linh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 33809
Quê quán: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh
Ngày sinh:28/07/1995
Địa chỉ: Khu 5 Thị Cầu- Tp Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Nguyễn Thị Hợp

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 31282
Quê quán: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh
Ngày sinh:30/04/1984
Địa chỉ: Phù Chẩn Từ Sơn Băc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Hoàng Thị Châm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 32616
Quê quán: Yên Phong - Bắc Ninh
Ngày sinh:20/09/1993
Địa chỉ: Ngô Xá Yên Phong Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Trần Thị Hường

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 31432
Quê quán: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh
Ngày sinh:14/10/1995
Địa chỉ: Từ Sơn- Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Dương Thị Khuyên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 30865
Quê quán: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh
Ngày sinh:22/05/1988
Địa chỉ: Từ Sơn Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Nguyễn Đức Tâm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 34304
Quê quán: Thuận Thành - Bắc Ninh
Ngày sinh:04/04/1991
Địa chỉ: Tp.bắc Ninh
Giới tính: Nam
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Đặng Thị Khá

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 33614
Quê quán: Lương Tài - Bắc Ninh
Ngày sinh:26/12/1992
Địa chỉ: Trạm Y Tế Xã Minh Tân Huyện Lương Tài Tỉnh Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Nguyễn Thị Thu

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 35791
Quê quán: Yên Phong - Bắc Ninh
Ngày sinh:26/06/1996
Địa chỉ: Long Châu - Yên Phong - Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Minh Công

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 36202
Quê quán: Quế Võ - Bắc Ninh
Ngày sinh:20/11/1998
Địa chỉ: Khoa Ngoại Ngữ - Đại Học Thái Nguyên
Giới tính: Nam
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Nguyễn Thị Bích Ngọc

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 31654
Quê quán: Yên Phong - Bắc Ninh
Ngày sinh:30/03/1996
Địa chỉ: Yên Lãng, Yên Trung, Yên Phong, Bắc Ninh,
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Nguyễn Thị Bích

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 35083
Quê quán: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh
Ngày sinh:10/03/1992
Địa chỉ: 04.n5 Nguyễn Cao. Võ Cường.tp Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Nguyễn Quỳnh Anh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 32047
Quê quán: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh
Ngày sinh:05/12/1996
Địa chỉ: Phường Đáp Cầu Tp Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Lê Thị Ngọc Ánh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 34967
Quê quán: Yên Phong - Bắc Ninh
Ngày sinh:29/10/1999
Địa chỉ: Văn Môn Yên Phong Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/11/2019

Gia sư Duy Hào

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8472
Quê quán: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh
Ngày sinh:29/08/1989
Địa chỉ: 18 Lý Thánh Tông Từ Sơn Bắc Ninh
Giới tính: Nam
Cập nhật:08/11/2019

Gia sư Lê Thị Thùy Linh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19292
Quê quán: TP. Vinh - Nghệ An
Ngày sinh:11/06/1990
Địa chỉ: Kcn Yên Phong - Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:08/11/2019

Gia sư Trần Thị Thúy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 36682
Quê quán: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh
Ngày sinh:14/11/1993
Địa chỉ: Thượng Đồng, Vạn An, Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:08/11/2019

Gia sư Nguyễn Thị An

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 34221
Quê quán: Quế Võ - Bắc Ninh
Ngày sinh:18/11/1994
Địa chỉ: Khu 2- Thị Cầu- Tp Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:08/11/2019

Gia sư Nguyễn Liêm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 29333
Quê quán: Yên Phong - Bắc Ninh
Ngày sinh:15/02/1993
Địa chỉ: Yên Phong- Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:08/11/2019

Gia sư Nguyễn Thị Thu Hà

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 28792
Quê quán: Đông Anh - Hà Nội
Ngày sinh:21/09/1996
Địa chỉ: Hà Khê - Vân Hà - Đông Anh - Hà Nội
Giới tính: Nữ
Cập nhật:08/11/2019

Gia sư Nguyễn Thêm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 30064
Quê quán: TP. Bắc Ninh - Bắc Ninh
Ngày sinh:20/06/1991
Địa chỉ: Phường Đáp Cầu - Thành Phố Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:08/11/2019

Gia sư Đàm Thị Ánh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 30000
Quê quán: TX. Từ Sơn - Bắc Ninh
Ngày sinh:11/04/1992
Địa chỉ: Phù Khê, Từ Sơn, Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:08/11/2019

Gia sư Nguyễn Thị Nga

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 29661
Quê quán: Tiên Du - Bắc Ninh
Ngày sinh:31/07/1995
Địa chỉ: Cảnh Hưng- Tiên Du- Bắc Ninh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:08/11/2019

Trang:   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10