Gia sư lớp 4 tại Đà Nẵng

  Hệ thống có 357 gia sư.

Gia sư Nguyễn Thị Tiên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4634
Quê quán: Bình Sơn - Quãng Ngãi
Ngày sinh:06/04/1988
Địa chỉ: Bình Sơn - Quãng Ngãi
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Nguyễn Thị Hà My

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4610
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:30/10/1993
Địa chỉ: Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Đông, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Ngô Trường Chinh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4598
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:21/01/1989
Địa chỉ: 294 Trưng Nữ Vương
Giới tính: Nam
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Đặng Thị Kim Thảo

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4566
Quê quán: Vũ Quang - Hà Tĩnh
Ngày sinh:01/06/1995
Địa chỉ: 71 ngũ hành sơn đà nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Lê Thị Thuý

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4527
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:11/04/1995
Địa chỉ: 50 huy can, phuong hoa cuong nam, quan hai chau
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Tôn Nữ Bích Liên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4129
Quê quán: Hương Thủy - Huế
Ngày sinh:23/04/1992
Địa chỉ: tổ 5B, Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Phạm Hồng Quân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11605
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:06/01/1994
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:19/08/2016

Gia sư Võ Phương Thảo

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19477
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:01/11/1997
Địa chỉ: Số 04 Cẩm Bắc 5 , Hòa Thọ Đông , Cẩm Lệ , Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:13/08/2016

Gia sư Nguyễn Thị Minh Thùy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8616
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:02/09/1991
Địa chỉ: Hà Huy Tập, Q. Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:11/08/2016

Gia sư Nguyễn Thị Phương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 22585
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:06/11/1991
Địa chỉ: Đường Tiểu La Phường Hòa Cường Bắc Quận Hải Châu Thânh Phố Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/08/2016

Gia sư Cái Thị Phương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 9715
Quê quán: Phú Lộc - Huế
Ngày sinh:12/05/1992
Địa chỉ: Hòa Khánh, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:05/08/2016

Gia sư Nguyễn Thị Huyền

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 22243
Quê quán: Quảng Trạch - Quảng Bình
Ngày sinh:05/11/1994
Địa chỉ: 459 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu - Tp Đà Nẵng, Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng, Việt Nam
Giới tính: Nữ
Cập nhật:26/07/2016

Gia sư Nguyễn Thị Thanh Hương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21841
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:08/07/1984
Địa chỉ: K166/02 Phạm Quang Ảnh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:09/07/2016

Gia sư Lê Thị Nữ Hương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21150
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:10/08/1993
Địa chỉ: 30 Chơn Tâm 8, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:17/06/2016

Gia sư Trần Thị Tú Trinh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6801
Quê quán: Nghĩa Hành - Quãng Ngãi
Ngày sinh:07/08/1996
Địa chỉ: Lê Văn Hưu, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:13/06/2016

Gia sư Nguyễn Hồ Thảo Minh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 13878
Quê quán: Đại Lộc - Quảng Nam
Ngày sinh:22/09/1997
Địa chỉ: Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:13/06/2016

Gia sư Bùi Thị Bảo Châu

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19273
Quê quán: TP. Tam Kỳ - Quảng Nam
Ngày sinh:25/12/1997
Địa chỉ: K29 Trần Đức Thảo, Hòa Cường Nam, Quận Hải Châu
Giới tính: Nữ
Cập nhật:13/06/2016

Gia sư Nguyễn Thị Bích Cẩm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8235
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:26/08/1990
Địa chỉ: 08 Lê Văn Đức, Hòa Cường Nam, Hải Châu, Đà Nẵng, Vệt Nam
Giới tính: Nữ
Cập nhật:12/06/2016

Gia sư Lê Thị Như Hoài

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4070
Quê quán: Đại Lộc - Quảng Nam
Ngày sinh:28/09/1994
Địa chỉ: phạm như xương- hòa khánh- liên chiểu- đà nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:12/06/2016

Gia sư Đào Thị Ni Na

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 18489
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:20/11/1996
Địa chỉ: Đường Đông Giang,an Hải Tây,sơn Trà, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:11/06/2016

Gia sư Đỗ Thị Kim Xuân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 17563
Quê quán: Hoà Vang - Đà Nẵng
Ngày sinh:31/07/1993
Địa chỉ: Xuân Phú- Hòa Sơn- Hòa Vang- Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:05/06/2016

Gia sư Lê Thị Tuyết Nhung

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10617
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Ngày sinh:28/08/1990
Địa chỉ: Phong Thử 1 Điện Bàn Quảng Nam
Giới tính: Nữ
Cập nhật:04/06/2016

Gia sư Lê Thị Y Hằng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12791
Quê quán: Đại Lộc - Quảng Nam
Ngày sinh:01/11/1993
Địa chỉ: k18/9 Phan Tứ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/06/2016

Gia sư Lương Thị Như Uyên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11794
Quê quán: TP. Hội An - Quảng Nam
Ngày sinh:14/08/1996
Địa chỉ: 144 Lê Thánh Tông, hội An, Quảng Nam
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/06/2016

Gia sư Lê Ngọc Hân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11695
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:08/02/1986
Địa chỉ: 118 Tôn Đản - ĐN
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/06/2016

Gia sư Lê Hữu Linh Viên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11609
Quê quán: Bình Sơn - Quãng Ngãi
Ngày sinh:12/03/1995
Địa chỉ: K1/115 Phạm Như Xương, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:03/06/2016

Gia sư Nguyễn Thị Thùy Trang

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11319
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:01/11/1996
Địa chỉ: 38 Cao Xuân Huy
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/06/2016

Gia sư Triệu Mỹ Kim

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10959
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/06/2016

Gia sư Võ Thanh Trúc

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10589
Quê quán: Duy Xuyên - Quảng Nam
Ngày sinh:13/03/1994
Địa chỉ: 76 Nam Cao-Hòa Khánh- Liên Chiểu-Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:03/06/2016

Gia sư Lê Hoài Phương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10369
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:26/02/1993
Địa chỉ: 68/16 Nguyễn Hữu Thọ, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:31/05/2016