Gia sư luyện thi đại học tại Đà Nẵng

  Hệ thống có 154 gia sư.

Gia sư Nguyễn Thanh Huyền

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14733
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:29/04/1991
Địa chỉ: k172/10 Điện Biên Phủ Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:14/10/2016

Gia sư Trương Thị Hiền Lương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 24082
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:18/11/1989
Địa chỉ: Trần Cao Vân, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:14/10/2016

Gia sư Nguyễn Thị Thúy Hằng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 9619
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:01/03/1993
Địa chỉ: Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/10/2016

Gia sư Trương Thị Nga

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12020
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:28/12/1991
Địa chỉ: Quận Hải Châu - Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:28/09/2016

Gia sư Bùi Trịnh Hiền Ly

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6503
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:08/03/1992
Địa chỉ: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:24/09/2016

Gia sư Phan Thị Hoa

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3210
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:04/10/1988
Địa chỉ: 106 Trịnh Đình Thảo, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:21/09/2016

Gia sư Võ Thị Ngọc Linh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14119
Quê quán: Phú Ninh - Quảng Nam
Ngày sinh:18/08/1993
Địa chỉ: 110 Hà Huy Giáp - Hải Châu - Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:16/09/2016

Gia sư Lê Trọng Tuyên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 18484
Quê quán: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Ngày sinh:15/10/1989
Địa chỉ: P. Mỹ An - Q. Ngu Hành Sơn - Tp. Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:26/08/2016

Gia sư Nguyễn Thị Ngân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4257
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:30/06/1989
Địa chỉ: Trưng Nữ Vương - Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Nguyễn Phượng Hoàng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6644
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:11/02/1992
Địa chỉ: Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Nguyễn Thị Hạ Vy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6417
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:13/03/1994
Địa chỉ: 168, Lương Nhữ Hộc, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Hồ Đăng Hải Én

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6258
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:09/03/1990
Địa chỉ: Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Nguyễn Thị Thu Thảo

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5754
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:24/09/1990
Địa chỉ: K292 /78. Hải Phòng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Trần Quốc Trực

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5075
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:03/11/1983
Địa chỉ: 07 be van dan
Giới tính: Nam
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Phan Phụng Huy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4905
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Ngày sinh:06/05/1990
Địa chỉ: 372/61 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Hoàng Thị Tuất

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4767
Quê quán: Quảng Điền - Huế
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Nguyễn Thùy Dương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4745
Quê quán: Can Lộc - Hà Tĩnh
Ngày sinh:26/03/1982
Địa chỉ: K51/11 Dương Thưởng - Hải Châu - Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Tôn Nữ Bích Liên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4129
Quê quán: Hương Thủy - Huế
Ngày sinh:23/04/1992
Địa chỉ: tổ 5B, Hòa Minh, Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Cái Thị Phương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 9715
Quê quán: Phú Lộc - Huế
Ngày sinh:12/05/1992
Địa chỉ: Hòa Khánh, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:05/08/2016

Gia sư Trần Thị Thúy Loan

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 22142
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:03/05/1994
Địa chỉ: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:22/07/2016

Gia sư Lê Thị Minh Lệ

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 13905
Quê quán: Phong Điền - Huế
Ngày sinh:06/10/1990
Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:21/07/2016

Gia sư Trương Thị Hồng Minh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21753
Quê quán: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Ngày sinh:02/11/1997
Địa chỉ: Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:06/07/2016

Gia sư Nguyễn Văn Tài

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21337
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:21/11/1991
Địa chỉ: Quận Thanh Khê - Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:23/06/2016

Gia sư Trần Thị Thu Hương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19608
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:20/10/1994
Địa chỉ: Tổ 54 Hòa Khánh Nam
Giới tính: Nữ
Cập nhật:16/06/2016

Gia sư Nguyễn Hồ Thảo Minh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 13878
Quê quán: Đại Lộc - Quảng Nam
Ngày sinh:22/09/1997
Địa chỉ: Quận Hải Châu- Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:13/06/2016

Gia sư Trần Công Phúc

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7551
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Ngày sinh:15/06/1996
Địa chỉ: tổ 127 phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, tp Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:10/06/2016

Gia sư Nguyễn Văn Dương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19972
Quê quán: Tứ Kỳ - Hải Dương
Ngày sinh:21/02/1993
Địa chỉ: Ký Túc Xá Phía Tây Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:09/06/2016

Gia sư Nguyễn Thị Ngọc Thảo

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12025
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:28/08/1992
Địa chỉ: Lý Thái Tổ Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:05/06/2016

Gia sư Võ Tùng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3562
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:18/05/1993
Địa chỉ: 133 Tố Hữu, Hải Châu, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:03/06/2016

Gia sư Nguyễn Thị Nguyệt

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 13256
Quê quán: Hoà Vang - Đà Nẵng
Ngày sinh:01/01/1993
Địa chỉ: Hoà Vang, TP Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/06/2016