Gia sư luyện thi đại học tại Đà Nẵng

  Hệ thống có 151 gia sư.

Gia sư Bùi Trịnh Hiền Ly

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6503
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:08/03/1992
Địa chỉ: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:24/09/2016

Gia sư Phan Thị Hoa

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3210
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:04/10/1988
Địa chỉ: 106 Trịnh Đình Thảo, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:21/09/2016

Gia sư Lê Trọng Tuyên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 18484
Quê quán: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Ngày sinh:15/10/1989
Địa chỉ: P. Mỹ An - Q. Ngu Hành Sơn - Tp. Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:26/08/2016

Gia sư Nguyễn Thị Ngân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4257
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:30/06/1989
Địa chỉ: Trưng Nữ Vương - Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Nguyễn Phượng Hoàng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6644
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:11/02/1992
Địa chỉ: Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Hồ Đăng Hải Én

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6258
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:09/03/1990
Địa chỉ: Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Nguyễn Thị Thu Thảo

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5754
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:24/09/1990
Địa chỉ: K292 /78. Hải Phòng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Trần Quốc Trực

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5075
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:03/11/1983
Địa chỉ: 07 be van dan
Giới tính: Nam
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Phan Phụng Huy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4905
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Ngày sinh:06/05/1990
Địa chỉ: 372/61 Ông Ích Khiêm, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Hoàng Thị Tuất

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4767
Quê quán: Quảng Điền - Huế
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Nguyễn Thùy Dương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4745
Quê quán: Can Lộc - Hà Tĩnh
Ngày sinh:26/03/1982
Địa chỉ: K51/11 Dương Thưởng - Hải Châu - Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Trần Thị Thúy Loan

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 22142
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:03/05/1994
Địa chỉ: Liên Chiểu, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:22/07/2016

Gia sư Lê Thị Minh Lệ

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 13905
Quê quán: Phong Điền - Huế
Ngày sinh:06/10/1990
Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn-Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:21/07/2016

Gia sư Nguyễn Văn Tài

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21337
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:21/11/1991
Địa chỉ: Quận Thanh Khê - Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:23/06/2016

Gia sư Trần Thị Thu Hương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19608
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:20/10/1994
Địa chỉ: Tổ 54 Hòa Khánh Nam
Giới tính: Nữ
Cập nhật:16/06/2016

Gia sư Nguyễn Văn Dương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19972
Quê quán: Tứ Kỳ - Hải Dương
Ngày sinh:21/02/1993
Địa chỉ: Ký Túc Xá Phía Tây Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:09/06/2016

Gia sư Nguyễn Thị Ngọc Thảo

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12025
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:28/08/1992
Địa chỉ: Lý Thái Tổ Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:05/06/2016

Gia sư Nguyễn Thị Nguyệt

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 13256
Quê quán: Hoà Vang - Đà Nẵng
Ngày sinh:01/01/1993
Địa chỉ: Hoà Vang, TP Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/06/2016

Gia sư Đặng Thị Yến Nhi

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 9194
Quê quán: Hoà Vang - Đà Nẵng
Ngày sinh:01/11/1989
Địa chỉ: Hòa Khánh Bắc - Quận Liên CHiểu- Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/05/2016

Gia sư Nguyễn Thu

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 9039
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ: Hải Châu
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/05/2016

Gia sư Nguyễn Trần Yến Nhi

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4225
Quê quán: Quế Sơn - Quảng Nam
Ngày sinh:16/02/1996
Địa chỉ: tôn đức thắng, liên chiểu
Giới tính: Nữ
Cập nhật:18/05/2016

Gia sư Trần Thanh Thảo

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3814
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:12/10/1993
Địa chỉ: Tổ 35, phường Khuê Trung, Cẩm Lệ
Giới tính: Nữ
Cập nhật:16/05/2016

Gia sư Đặng Văn Quy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3600
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:12/08/1989
Địa chỉ: Tổ 14, Hòa Thọ Tây, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:09/05/2016

Gia sư Trương Ngọc Hà

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3563
Quê quán: TX. Đông Hà - Quảng Trị
Ngày sinh:06/01/1990
Địa chỉ: 158/27 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:09/05/2016

Gia sư Phạm Hoàng Gia Bảo

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3475
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:17/02/1989
Địa chỉ: Liên Chiểu Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:09/05/2016

Gia sư Nguyễn Thị Thanh Vy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3222
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:15/07/1990
Địa chỉ: 32/ Nguyễn Đăng, Thanh Khê, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:09/05/2016

Gia sư Nguyễn Ngọc Yến Vy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2439
Quê quán: TP. Buôn Ma Thuột - Đăk Lăk
Ngày sinh:15/05/1987
Địa chỉ: 74 Lâm Quang Thự- Tổ 121- Phường Hòa Minh- Quận Liên Chiểu- Tp Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:08/05/2016

Gia sư Hà Khánh Trang

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2642
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:23/10/1988
Địa chỉ: 65 Hồ Nguyên Trừng, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:06/05/2016

Gia sư Nông Thanh Tiệp

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 1273
Quê quán: Buôn Đôn - Đăk Lăk
Ngày sinh:26/12/1992
Địa chỉ: Đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:03/05/2016

Gia sư Trần Văn Quý

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12658
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:14/11/1987
Địa chỉ: 64 Lê Hồng Phong, Hải Châu, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:05/01/2016