Gia sư tiếng việt cho người nước ngoài tại Đà Nẵng

  Hệ thống có 152 gia sư.

Gia sư Nguyễn Thị Ngọc Thảo

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 24336
Quê quán: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Ngày sinh:26/09/1997
Địa chỉ: 102 Châu Thị Vĩnh Tuế, Phường Mỹ An, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:26/10/2016

Gia sư Nguyễn Thị Hạnh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 9866
Quê quán: Sơn Tịnh - Quãng Ngãi
Ngày sinh:25/07/1992
Địa chỉ: 172/02 Nguyễn Duy Hiện, Sơn Trà, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:14/10/2016

Gia sư Nguyễn Nhật Thanh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14096
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:18/05/1989
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:14/10/2016

Gia sư Nguyễn Thị Cẩm Huệ

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 13107
Quê quán: Minh Hóa - Quảng Bình
Ngày sinh:20/11/1993
Địa chỉ: ĐH Kinh Tế
Giới tính: Nữ
Cập nhật:09/10/2016

Gia sư Huỳnh Công Trường

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8573
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:20/01/1989
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:30/09/2016

Gia sư Đặng Thị Thủy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6056
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:22/11/1989
Địa chỉ: 402/35 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:27/09/2016

Gia sư Nguyễn Hồng Ngọc

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4768
Quê quán: Quảng Trạch - Quảng Bình
Ngày sinh:29/12/1992
Địa chỉ: H09/16 K114 Lê Độ, Tp.Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:13/09/2016

Gia sư Nguyễn Thị Thảo Nguyên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 23203
Quê quán: TP. Tuy Hòa - Phú Yên
Ngày sinh:26/11/1998
Địa chỉ: 104 Lương Nhữ Hộc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:07/09/2016

Gia sư Nguyễn Trung Du

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6441
Quê quán: Lộc Ninh - Bình Phước
Ngày sinh:25/12/1983
Địa chỉ: 100 Đường Tôn Đản, Phường Hòa An, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Nguyễn Hoàng Phượng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6432
Quê quán: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Ngày sinh:13/09/1992
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Vũ Anh Thảo

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6238
Quê quán: Thăng Bình - Quảng Nam
Ngày sinh:10/09/1992
Địa chỉ: 02 Trần Văn Giáp, Hải Châu, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Phan Thị Ngân Châu

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5613
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:15/05/1990
Địa chỉ: Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Nguyễn Ngọc Như Bình

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5347
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:06/12/1988
Địa chỉ: Tổ 3 - Hoa Cương - Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Huỳnh Thị Thanh Thủy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5287
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:22/07/1985
Địa chỉ: 4 Nguyễn Phú Hường - Cẩm Lệ - TP. Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Nguyễn Thị Hồng Phúc

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4862
Quê quán: TP. Nha Trang - Khánh Hoà
Ngày sinh:23/02/1988
Địa chỉ: 574/12 trưng nữ vương - hải châu - đà nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/08/2016

Gia sư Huynh Thi Kim Oanh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 16609
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:10/04/1990
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:11/08/2016

Gia sư Nguyễn Thị Thanh Hương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21841
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:08/07/1984
Địa chỉ: K166/02 Phạm Quang Ảnh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:09/07/2016

Gia sư Nguyễn Bình Trâm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11430
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:15/04/1994
Địa chỉ: Sơn Trà, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:24/06/2016

Gia sư Nguyễn Thị Thùy Dung

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21063
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Ngày sinh:21/01/1997
Địa chỉ: Nguyễn Thị Thùy Dung, 133 Lê Thị Hồng Gấm, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:14/06/2016

Gia sư Lê Quang Định

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10281
Quê quán: Đại Lộc - Quảng Nam
Ngày sinh:19/10/1991
Địa chỉ: Yến Nê 2- Hòa Tiến-Hòa Vang- Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:28/05/2016

Gia sư Ngô Thu Hà

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8539
Quê quán: Thanh Xuân - Hà Nội
Ngày sinh:27/04/1990
Địa chỉ: 198 đường 3/2 quận Hải Châu, tp Đà nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/05/2016

Gia sư Nguyễn Thị Hương Trà

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8124
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:10/10/1988
Địa chỉ: K30/55_Nguyễn Văn Cừ_Liên Chiểu_Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/05/2016

Gia sư Nguyễn Vân Anh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7127
Quê quán: Can Lộc - Hà Tĩnh
Ngày sinh:03/10/1991
Địa chỉ: 37 - Trần Qúy Cáp - TP Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:23/05/2016

Gia sư Nguyễn Trần Yến Nhi

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4225
Quê quán: Quế Sơn - Quảng Nam
Ngày sinh:16/02/1996
Địa chỉ: tôn đức thắng, liên chiểu
Giới tính: Nữ
Cập nhật:18/05/2016

Gia sư Trương Ngọc Hà

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3563
Quê quán: TX. Đông Hà - Quảng Trị
Ngày sinh:06/01/1990
Địa chỉ: 158/27 Ông Ích Đường, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:09/05/2016

Gia sư Nguyễn Thị Trâm Anh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19098
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:12/11/1997
Địa chỉ: Tổ 51b Phương Thọ Quang, Quận Sơn Trà Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:06/04/2016

Gia sư Nguyễn Anh Khoa

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19066
Quê quán: TP. Quy Nhơn - Bình Định
Ngày sinh:03/08/1994
Địa chỉ: An Thượng 21
Giới tính: Nam
Cập nhật:31/03/2016

Gia sư Nguyễn Trần Hoài Tâm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 9233
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:01/09/1991
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:27/03/2016

Gia sư Lê Nguyễn Hải Vân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 13730
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:19/02/1991
Địa chỉ: K230/6 Nguyễn Công Trứ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:28/02/2016

Gia sư Võ Thị Hoài Hương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 18001
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:20/11/1984
Địa chỉ: Chung Cư Blue House Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:21/02/2016