Gia sư lớp 10 tại Đà Nẵng

  Hệ thống có 440 gia sư.

Gia sư Nguyễn Hữu Trọng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3446
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:10/09/1991
Địa chỉ: K97/12 Phạm Như Xương, Hòa Khánh Nam
Giới tính: Nam
Cập nhật:12/06/2020

Gia sư Nguyễn Thanh Diễm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2972
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:30/09/1991
Địa chỉ: K38/35A Nguyễn Duy Hiệu, Sơn Trà, Đà nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:12/06/2020

Gia sư Trương Ngọc Hoàng Trung

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3390
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:20/06/1992
Địa chỉ: Liên Chiểu- Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:12/06/2020

Gia sư Phạm Quốc Đôn

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2827
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:02/09/1991
Địa chỉ: 136 Nguyễn lương Bằng, Q Liên Chiểu, TP Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:12/06/2020

Gia sư Võ Thị Ca May

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2511
Quê quán: Phú Lộc - Huế
Ngày sinh:20/12/1994
Địa chỉ: 98 Bà Huyện Thanh Quan, Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:12/06/2020

Gia sư Lê Quang Khánh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 1897
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:07/07/1994
Địa chỉ: Tổ 19 phường Hòa thọ tây quận cẩm lệ - đà nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:12/06/2020

Gia sư Nguyễn Thị Duyên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10630
Quê quán: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Ngày sinh:01/01/1988
Địa chỉ: tổ 67,phường Khuê Mỹ,Q.Ngu Hành Sơn,Đa Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:04/06/2020

Gia sư Nguyễn Thị Hạnh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 23815
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:25/07/1992
Địa chỉ: Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:04/06/2020

Gia sư Lê Tiến Thiết

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12411
Quê quán: Chư Păh - Gia Lai
Ngày sinh:23/11/1992
Địa chỉ: 60 Ngô Sỹ Liên
Giới tính: Nam
Cập nhật:04/06/2020

Gia sư Nguyễn Thị Thanh Vân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14253
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:17/07/1993
Địa chỉ: K104/H12/05 MAI LÃO BẠNG, ĐÀ NẴNG
Giới tính: Nữ
Cập nhật:04/06/2020

Gia sư Võ Thị Ngọc Linh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14119
Quê quán: Phú Ninh - Quảng Nam
Ngày sinh:18/08/1993
Địa chỉ: 110 Hà Huy Giáp - Hải Châu - Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:04/06/2020

Gia sư Vũ Thị Liên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6912
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:15/11/1988
Địa chỉ: 120 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:04/06/2020

Gia sư Đoan Hiền Vi

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6798
Quê quán: Đại Lộc - Quảng Nam
Ngày sinh:22/09/1995
Địa chỉ: kieet1.pham nhu xuong, lien chieu, da nang
Giới tính: Nữ
Cập nhật:04/06/2020

Gia sư Nguyễn Thị Tiên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4634
Quê quán: Bình Sơn - Quãng Ngãi
Ngày sinh:06/04/1988
Địa chỉ: Bình Sơn - Quãng Ngãi
Giới tính: Nữ
Cập nhật:04/06/2020

Gia sư Cái Thị Phương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 9715
Quê quán: Phú Lộc - Huế
Ngày sinh:12/05/1992
Địa chỉ: Hòa Khánh, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:04/06/2020

Gia sư Trương Thị Hồng Minh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 21753
Quê quán: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Ngày sinh:02/11/1997
Địa chỉ: Phường Khuê Mỹ, Quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:04/06/2020

Gia sư Huỳnh Thị Sương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20203
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Ngày sinh:05/04/1994
Địa chỉ: Viêm Tây 3,điện Thắng Bắc ,điện Bàn,quảng Nam
Giới tính: Nữ
Cập nhật:04/06/2020

Gia sư Nguyễn Tuyết Thanh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 20860
Quê quán: Đô Lương - Nghệ An
Ngày sinh:20/11/1992
Địa chỉ: Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:04/06/2020

Gia sư Phạm Thị Minh Hương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19534
Quê quán: Phú Lộc - Huế
Ngày sinh:30/11/1990
Địa chỉ: Hoà Vang, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:04/06/2020

Gia sư Phạm Thị Diệu Thúy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7276
Quê quán: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Ngày sinh:07/06/1989
Địa chỉ: Phan Tứ- Đà Năng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:04/06/2020

Gia sư Phan Hà Thị Loan

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 1336
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:20/11/1990
Địa chỉ:
Giới tính: Nữ
Cập nhật:16/05/2020

Gia sư Đặng Thị Lệ

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 1316
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:24/12/1994
Địa chỉ: Thành Thái, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:16/05/2020

Gia sư Lê Thị Thắm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 1280
Quê quán: Anh Sơn - Nghệ An
Ngày sinh:19/05/1993
Địa chỉ: 276/8 ngũ hành sơn đà nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:16/05/2020

Gia sư Võ Thuận Hiếu

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 1283
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:10/07/1991
Địa chỉ: k56/2 Nguyễn công trứ sơn trà đà nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:16/05/2020

Gia sư Huỳnh Thị Lệ Thu

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 1285
Quê quán: Phú Ninh - Quảng Nam
Ngày sinh:19/09/1993
Địa chỉ: 116/116 Nguyễn Văn Thoại
Giới tính: Nữ
Cập nhật:16/05/2020

Gia sư Nguyễn Giao Linh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 13371
Quê quán: Yên Thành - Nghệ An
Ngày sinh:13/01/1993
Địa chỉ: Hải châu - Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:16/05/2020

Gia sư Trương Thị Kim Chi

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2836
Quê quán: Gio Linh - Quảng Trị
Ngày sinh:26/03/1994
Địa chỉ: Liên chiểu - Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:16/05/2020

Gia sư Văn Quốc Hoàng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12399
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Ngày sinh:02/12/1990
Địa chỉ: H35/38 K266 Hoàng Diệu
Giới tính: Nam
Cập nhật:16/05/2020

Gia sư Nguyễn Thanh Vi

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10622
Quê quán: Hoà Vang - Đà Nẵng
Ngày sinh:25/11/1982
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:16/05/2020

Gia sư Lê Xuân Diệu

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 18096
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:30/08/1978
Địa chỉ: Tnv - Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:16/05/2020