Gia sư lớp 10 tại Đà Nẵng

  Hệ thống có 440 gia sư.

Gia sư Nguyễn Thị Kim Anh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10827
Quê quán: Ea H-leo - Đăk Lăk
Ngày sinh:05/02/1993
Địa chỉ: K463/2 Trưng Nữ Vương, Hòa Thuận Tây, Hải Châu, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:12/02/2020

Gia sư Trương Thục Kha

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 9459
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:28/05/1993
Địa chỉ: 62/2 Trần Xuân Lê, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:12/02/2020

Gia sư Lại Trang

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8031
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:26/11/1991
Địa chỉ: da nang
Giới tính: Nữ
Cập nhật:12/02/2020

Gia sư Ngô Phương Dung

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7972
Quê quán: Duy Xuyên - Quảng Nam
Ngày sinh:01/11/1993
Địa chỉ: K21/49 Chế Lan Viên, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:12/02/2020

Gia sư Mai Thị Lan

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7760
Quê quán: Cẩm Thủy - Thanh Hoá
Ngày sinh:13/11/1991
Địa chỉ: Thanh Hóa
Giới tính: Nữ
Cập nhật:12/02/2020

Gia sư Phan Châu Kha

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 26739
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:05/08/1998
Địa chỉ: Huỳnh Lý, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:11/02/2020

Gia sư Lê Thị Thanh Tâm

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8302
Quê quán: Gia Viễn - Ninh Bình
Ngày sinh:03/11/1995
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:11/02/2020

Gia sư Nguyễn Thị Nguyệt

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11813
Quê quán: Hương Sơn - Hà Tĩnh
Ngày sinh:07/02/1991
Địa chỉ: 09 Nguyễn Chí Thanh, quận Hải Châu, tp Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:11/02/2020

Gia sư Phạm Thị Hải

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2887
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Ngày sinh:25/12/1994
Địa chỉ: k6/5/3 Chế Lan Viên, Ngũ Hành Sơn , Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:01/02/2020

Gia sư Lê Đức Huy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 17794
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:26/09/1997
Địa chỉ: 56 Nguyễn Lương Bằng
Giới tính: Nam
Cập nhật:01/02/2020

Gia sư Võ Thị Hồng Sương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4377
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:21/10/1991
Địa chỉ: Hòa Khánh Bắc- Quận Liên Chiểu- Tp Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:01/02/2020

Gia sư Phạm Hùng Cường

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3518
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:08/02/1993
Địa chỉ: Hải Châu - Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:01/02/2020

Gia sư Võ Mạnh Cường

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3858
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:16/12/1987
Địa chỉ: k02/10 Văn Cao - Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:01/02/2020

Gia sư Mai Thị Hương Quỳnh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 9383
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:08/06/1995
Địa chỉ: 132/2 đường 2 tháng 9, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:01/02/2020

Gia sư Hà Thị Trà

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 13149
Quê quán: Thanh Chương - Nghệ An
Ngày sinh:19/08/1996
Địa chỉ: Đ. Châu Thị Vĩnh Tế, Q.Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:01/02/2020

Gia sư Nguyễn Vỹ

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 16418
Quê quán: Hoài Nhơn - Bình Định
Ngày sinh:02/08/1997
Địa chỉ: Núi thành-Hải Châu- Đà nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:01/02/2020

Gia sư Đặng Phước Thiên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3880
Quê quán: Hoà Vang - Đà Nẵng
Ngày sinh:13/10/1994
Địa chỉ: Kí túc xá Đại học Sư phạm Đà Nẵng - 459 Tôn Đức Thắng
Giới tính: Nam
Cập nhật:01/02/2020

Gia sư Nguyễn Duy Liệu

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 5999
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:12/10/1982
Địa chỉ: K503/16 Trưng Nữ Vương - Hòa Thuận Tây - Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:01/02/2020

Gia sư Thái Hồ Mỹ Nguyên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 16711
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:03/05/1990
Địa chỉ: 112 hồ biểu chánh, hải châu, đà nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:01/02/2020

Gia sư Hải Ngọc

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8564
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:06/10/1992
Địa chỉ: 18 nguyễn chí diễu, sơn trà, đà nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:01/02/2020

Gia sư Trần Thị Hà

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 11266
Quê quán: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Ngày sinh:05/08/1996
Địa chỉ: Ký túc xá Đại Học Kinh Tế Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:01/02/2020

Gia sư Hải Đăng Lương

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 16831
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:17/01/1993
Địa chỉ: 4 An Hòa 1, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:01/02/2020

Gia sư Nguyễn Hoàng Vy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 16325
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:04/11/1991
Địa chỉ: da nang
Giới tính: Nữ
Cập nhật:01/02/2020

Gia sư Đỗ Huỳnh Thu Thảo

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 15822
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:17/10/1995
Địa chỉ: 39 Mai Xuân Thưởng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:10/01/2020

Gia sư Đặng Thị Ngọc Anh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 29602
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:10/12/1997
Địa chỉ: Ngô Quyền, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/01/2020

Gia sư Lê Thị Kiều Thơ

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4400
Quê quán: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Ngày sinh:16/06/1995
Địa chỉ: Đh kinh Tế Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:16/12/2019

Gia sư Trương Thị Kim Yến

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3785
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:02/04/1994
Địa chỉ: K74/4 Trưng Nữ Vương,TP Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:16/12/2019

Gia sư Hồ Thị Diệu Hiền

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2950
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:14/09/1991
Địa chỉ: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:16/12/2019

Gia sư Hồ Thị Chi

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3045
Quê quán: Quế Sơn - Quảng Nam
Ngày sinh:24/05/1994
Địa chỉ: tổ 23, phường khuê mỹ,quận ngủ hành sơn, thành phố đà nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:16/12/2019

Gia sư Nguyễn Văn Cường

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2677
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:20/10/1987
Địa chỉ: 33/17 Hải Hồ, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:16/12/2019