Gia sư lớp 10 tại Đà Nẵng

  Hệ thống có 441 gia sư.

Gia sư Võ Thị Thanh Xuân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14762
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:13/01/1991
Địa chỉ: Hồ Sỹ Tân, Sơn Trà
Giới tính: Nữ
Cập nhật:09/10/2016

Gia sư Nguyễn Thị Cẩm Huệ

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 13107
Quê quán: Minh Hóa - Quảng Bình
Ngày sinh:20/11/1993
Địa chỉ: ĐH Kinh Tế
Giới tính: Nữ
Cập nhật:09/10/2016

Gia sư Nguyễn Thanh Tài

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14615
Quê quán: Duy Xuyên - Quảng Nam
Ngày sinh:21/03/1997
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:06/10/2016

Gia sư Đỗ Thị Hoài Sinh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14624
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:06/11/1991
Địa chỉ: 105/24 Nguyễn Tri Phương, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:06/10/2016

Gia sư Nguyễn Văn Đức

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4136
Quê quán: Quỳnh Lưu - Nghệ An
Ngày sinh:20/05/1994
Địa chỉ: KTX ĐH Bách Khoa Đà Nẵng, 60 Ngô Sĩ Liên, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:05/10/2016

Gia sư Nguyễn Thị Hạnh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 23815
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:25/07/1992
Địa chỉ: Thế Lữ, Sơn Trà, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/10/2016

Gia sư Nguyễn Thị Thanh Vân

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14253
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:17/07/1993
Địa chỉ: K104/H12/05 MAI LÃO BẠNG, ĐÀ NẴNG
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/10/2016

Gia sư Nguyễn Thị Thúy Hằng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 9619
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:01/03/1993
Địa chỉ: Cẩm Lệ- Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/10/2016

Gia sư Lê Tiến Thiết

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12411
Quê quán: Chư Păh - Gia Lai
Ngày sinh:23/11/1992
Địa chỉ: 60 Ngô Sỹ Liên
Giới tính: Nam
Cập nhật:03/10/2016

Gia sư Trần Thị Hạnh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14499
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:30/09/1986
Địa chỉ: Đường Hoàng Văn Thái - quận Liên Chiểu- Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:02/10/2016

Gia sư Đặng Thị Trinh Tùy Nữ

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14496
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:10/06/1993
Địa chỉ: 129/8 ngũ hành sơn,đà nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:02/10/2016

Gia sư Nguyễn Thị Mỹ Kim

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10278
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:29/12/1990
Địa chỉ: 36 Nguyễn Thúy, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:02/10/2016

Gia sư Nguyễn Văn Thịnh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8693
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:30/11/1992
Địa chỉ: 190 Điện Biên Phủ - Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:01/10/2016

Gia sư Huỳnh Công Trường

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8573
Quê quán: Thanh Khê - Đà Nẵng
Ngày sinh:20/01/1989
Địa chỉ: Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:30/09/2016

Gia sư Trần Thị Quành

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14335
Quê quán: Điện Bàn - Quảng Nam
Ngày sinh:22/05/1992
Địa chỉ: THANH KHÊ- ĐÀ NĂNG
Giới tính: Nữ
Cập nhật:29/09/2016

Gia sư Nguyễn Thị Thu Thủy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 13027
Quê quán: Hướng Hóa - Quảng Trị
Ngày sinh:22/06/1996
Địa chỉ: K/43, tổ 10, phường Mỹ An, Ngũ Hành Sơn
Giới tính: Nữ
Cập nhật:29/09/2016

Gia sư Trương Thị Nga

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 12020
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:28/12/1991
Địa chỉ: Quận Hải Châu - Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:28/09/2016

Gia sư Nguyễn Phan Hồng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 18972
Quê quán: Hải Châu - Đà Nẵng
Ngày sinh:25/12/1990
Địa chỉ: 20 Phan Đăng Lưu
Giới tính: Nữ
Cập nhật:27/09/2016

Gia sư Phạm Thị Hiền

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 23664
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:20/11/1991
Địa chỉ: 74 Trần Thủ Độ
Giới tính: Nữ
Cập nhật:27/09/2016

Gia sư Bùi Trịnh Hiền Ly

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6503
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:08/03/1992
Địa chỉ: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:24/09/2016

Gia sư Vương Lữ Trân Châu

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 22504
Quê quán: TP. Hội An - Quảng Nam
Ngày sinh:23/06/1997
Địa chỉ: Hội An
Giới tính: Nữ
Cập nhật:21/09/2016

Gia sư Phan Thị Hoa

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 3210
Quê quán: Cẩm Lệ - Đà Nẵng
Ngày sinh:04/10/1988
Địa chỉ: 106 Trịnh Đình Thảo, Khuê Trung, Cẩm Lệ, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:21/09/2016

Gia sư Lương Phước Thục Huyên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4341
Quê quán: Liên Chiểu - Đà Nẵng
Ngày sinh:25/02/1995
Địa chỉ: phạm như xương, hòa khánh, liên chiểu, đà nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:18/09/2016

Gia sư Trần Lệ Hằng

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 23464
Quê quán: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Ngày sinh:30/03/1998
Địa chỉ: 309 Hoài Thanh
Giới tính: Nữ
Cập nhật:17/09/2016

Gia sư Võ Thị Ngọc Linh

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14119
Quê quán: Phú Ninh - Quảng Nam
Ngày sinh:18/08/1993
Địa chỉ: 110 Hà Huy Giáp - Hải Châu - Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:16/09/2016

Gia sư Nguyễn Thị Thảo Nguyên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 23203
Quê quán: TP. Tuy Hòa - Phú Yên
Ngày sinh:26/11/1998
Địa chỉ: 104 Lương Nhữ Hộc, Quận Hải Châu, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:07/09/2016

Gia sư Nguyễn Công Anh Tuấn

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4955
Quê quán: Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
Ngày sinh:25/09/1992
Địa chỉ: K9/17, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
Giới tính: Nam
Cập nhật:03/09/2016

Gia sư Nguyễn Văn Bảo Duy

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 7154
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:06/11/1995
Địa chỉ: 21 nguyễn van thoại
Giới tính: Nam
Cập nhật:03/09/2016

Gia sư Đoan Hiền Vi

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6798
Quê quán: Đại Lộc - Quảng Nam
Ngày sinh:22/09/1995
Địa chỉ: kieet1.pham nhu xuong, lien chieu, da nang
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/09/2016

Gia sư Vũ Thị Liên

gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho gia su can tho, day kem can tho
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6912
Quê quán: Sơn Trà - Đà Nẵng
Ngày sinh:15/11/1988
Địa chỉ: 120 Nguyễn Văn Thoại, Đà Nẵng
Giới tính: Nữ
Cập nhật:03/09/2016