Gia sư Khánh Hoà   Hệ thống có 10 Gia sư Anh văn giao tiếp nâng cao ngoại ngữ

Gia sư Nguyễn Huỳnh Phương Thúy

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4095
Quê quán: Ninh Phước - Ninh Thuận
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Khu phố 9 - Phước Dân - Ninh Phước - Ninh Thuận
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 20/07/2020

Gia sư Ngô Thị Lan Dung

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 22907
Quê quán: TP. Nha Trang - Khánh Hoà
Năm sinh: 1990
Địa chỉ: 116 Lê Văn Huân,p.vĩnh Hòa
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 13/07/2020

Gia sư Đinh Bảo Ngọc

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 13028
Quê quán: TP. Nha Trang - Khánh Hoà
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: 39/24/2 Đường Hai Tháng Tư Nha Trang
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 25/05/2020

Gia sư Lê Tấn Bảo

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 31453
Quê quán: TP. Nha Trang - Khánh Hoà
Năm sinh: 1993
Địa chỉ: 53/74/195 Lương Định Của, Nha Trang, Khánh Hòa
Giới tính: Nam
Cập nhật: 13/02/2020

Gia sư Thái Hữu Hà

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10254
Quê quán: TP. Nha Trang - Khánh Hoà
Năm sinh: 1991
Địa chỉ: 9 Phòng không
Giới tính: Nam
Cập nhật: 13/02/2020

Gia sư Trần Anh Tuấn

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 37035
Quê quán: TP. Nha Trang - Khánh Hoà
Năm sinh: 1997
Địa chỉ: Tổ 9, Lư Cấm, Ngọc Hiệp, Nha Trang, Khánh Hòa
Giới tính: Nam
Cập nhật: 07/02/2020

Gia sư Nguyen Thien Thu

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 24020
Quê quán: TP. Nha Trang - Khánh Hoà
Năm sinh: 1990
Địa chỉ: 10/3 Phan Dinh Giot - Nha Trang
Giới tính: Nam
Cập nhật: 11/10/2016

Gia sư Lê Thị Minh Uyên

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 4548
Quê quán: TP. Nha Trang - Khánh Hoà
Năm sinh: 1975
Địa chỉ: 97 Tran Nguyen Han
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 23/08/2016

Gia sư Trần Thị Mỹ Nhung

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 2399
Quê quán: Cam Lâm - Khánh Hoà
Năm sinh: 1994
Địa chỉ: k8 - kí túc xá đh Nha Trang, số 2 Nguyễn Đình Chiểu - Nha Trang - Khánh Hòa
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 23/08/2016

Gia sư Mai Thị Lan

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 8189
Quê quán: TP. Nha Trang - Khánh Hoà
Năm sinh: 1990
Địa chỉ: 56/7 Lương Văn Can Nha Trang
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 23/05/2016

1