Gia sư Quảng Trị   Hệ thống có 04 Gia sư Tiếng Hàn Quốc ngoại ngữ

Gia sư Nguyen Manh Cuong

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 29308
Quê quán: TP. Đồng Hới - Quảng Bình
Năm sinh: 1982
Địa chỉ: Thon Tay Phu,xa Quang Phu,tpdong Hoi,tinh Quang Binh.
Giới tính: Nam
Cập nhật: 09/09/2020

Gia sư Nguyen Manh Cuong

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 27043
Quê quán: TP. Đồng Hới - Quảng Bình
Năm sinh: 1982
Địa chỉ: Xa Quang Phu.tp Dong Hoi.tinh Quang Binh
Giới tính: Nam
Cập nhật: 26/05/2020

Gia sư Lê Thị Thanh Nhàn

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 23171
Quê quán: Hải Lăng - Quảng Trị
Năm sinh: 1990
Địa chỉ: Hải Thựợng, Hải Lăng, Quảng Trị
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 06/11/2019

Gia sư Phan Thị Hương

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 26479
Quê quán: TP. Quảng Trị - Quảng Trị
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Hải Lăng-quảng Trị
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 06/11/2019

1