Gia sư Thái Nguyên   Hệ thống có 05 Gia sư Anh văn Chứng chỉ B ngoại ngữ

Gia sư Nguyễn Thị Xuân

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 10166
Quê quán: Phú Lương - Thái Nguyên
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Xóm Đồng Nghè 1 Xã Động Đạt Huyện Phú Lương Tỉnh Thái Nguyên
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 27/03/2020

Gia sư Lưu Thị Hà

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 14106
Quê quán: Bình Giang - Hải Dương
Năm sinh: 1991
Địa chỉ: Bình Giang, Hải Dương
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 27/03/2020

Gia sư Phạm Thị Lĩnh

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 19102
Quê quán: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên
Năm sinh: 1992
Địa chỉ: Phạm Thị Lĩnh
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 27/03/2020

Gia sư Nguyễn Thị Duyên

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 6990
Quê quán: Phổ Yên - Thái Nguyên
Năm sinh: 1990
Địa chỉ: Trung Thành, Phổ yên, Thái Nguyên
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 27/03/2020

Gia sư Vu Thanh Hoan

gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm gia sư, dạy kèm
gia sư, dạy kèm Mã gia sư: 26537
Quê quán: TP. Thái Nguyên - Thái Nguyên
Năm sinh: 1985
Địa chỉ: To 15 Phuong Gia Sang Tp Thai Nguyen
Giới tính: Nữ
Cập nhật: 12/03/2017

1