Hội gia sư
Chọn tỉnh
   Chọn huyện
   Chọn cấp
Hệ thống có 4476 địa điểm trường học.
STT TÊN TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI EMAIL QUẬN/HUYỆN TỈNH/THÀNH
101 THPT Cẩm Lý Lục Nam Bắc Giang
102 THPT Chuyên Bắc Giang TP. Bắc Giang Bắc Giang
103 THPT Dân lập Đồi Ngô Lục Nam Bắc Giang
104 THPT Dân lập Hiệp Hoà 1 Hiệp Hòa Bắc Giang
105 THPT Dân lập Hiệp Hoà 2 Hiệp Hòa Bắc Giang
106 THPT Dân lập Hồ Tùng Mậu TP. Bắc Giang Bắc Giang
107 THPT Dân lập Nguyên Hồng TP. Bắc Giang Bắc Giang
108 THPT Dân Lập Phi Mô Lạng Giang Bắc Giang
109 THPT Dân lập Quang Trung Yên Dũng Bắc Giang
110 THPT Dân lập Tân Yên Tân Yên Bắc Giang
111 THPT Dân lập Thái Đào Lạng Giang Bắc Giang
112 THPT Dân lập Yên Dũng 1 Yên Dũng Bắc Giang
113 THPT DTNT tỉnh TP. Bắc Giang Bắc Giang
114 THPT Hiệp Hoà 1 Hiệp Hòa Bắc Giang
115 THPT Hiệp Hoà 2 Hiệp Hòa Bắc Giang
116 THPT Hiệp Hoà 3 Hiệp Hòa Bắc Giang
117 THPT Hiệp Hòa 4 Hiệp Hòa Bắc Giang
118 THPT Lạng Giang 1 Lạng Giang Bắc Giang
119 THPT Lạng Giang 2 Lạng Giang Bắc Giang
120 THPT Lạng Giang 3 Lạng Giang Bắc Giang
121 THPT Lục Nam Lục Nam Bắc Giang
122 THPT Lục Ngạn 1 Lục Ngạn Bắc Giang
123 THPT Lục Ngạn 2 Lục Ngạn Bắc Giang
124 THPT Lục ngạn 3 Lục Ngạn Bắc Giang
125 THPT Lý Thường Kiệt Việt Yên Bắc Giang
126 THPT Mỏ Trạng Yên Thế Bắc Giang
127 THPT Ngô Sỹ Liên TP. Bắc Giang Bắc Giang
128 THPT Nhã Nam Tân Yên Bắc Giang
129 THPT Phương Sơn Lục Nam Bắc Giang
130 THPT Sơn Động Sơn Động Bắc Giang
131 THPT Sơn Động 2 Sơn Động Bắc Giang
132 THPT Sơn Động 3 Sơn Động Bắc Giang
133 THPT Tân Yên 1 Tân Yên Bắc Giang
134 THPT Tân Yên 2 Tân Yên Bắc Giang
135 THPT Thái Thuận TP. Bắc Giang Bắc Giang
136 THPT Tứ Sơn Lục Nam Bắc Giang
137 THPT Tư thục Thái Sơn Yên Dũng Bắc Giang
138 THPT Tư thục Thanh Hồ Lục Nam Bắc Giang
139 THPT Tư thục Việt Yên Việt Yên Bắc Giang
140 THPT Việt Yên 1 Việt Yên Bắc Giang
141 THPT Việt Yên 2 Việt Yên Bắc Giang
142 THPT Yên Dũng 1 Yên Dũng Bắc Giang
143 THPT Yên Dũng 2 Yên Dũng Bắc Giang
144 THPT Yên Dũng 3 Yên Dũng Bắc Giang
145 THPT Yên Thế Yên Thế Bắc Giang
146 Trường PT Cấp 2-3 Tân Sơn Lục Ngạn Bắc Giang
147 Trường TH Kỹ thuật Công nghiệp TP. Bắc Giang Bắc Giang
148 Trường Tư thục THCS và THPT Hiệp Hòa Hiệp Hòa Bắc Giang
149 TT GDTX tỉnh Bắc Giang TP. Bắc Giang Bắc Giang
150 TT. GD KTTH – Hướng nghiệp Bắc Giang TP. Bắc Giang Bắc Giang
151 TT. GDTX Hiệp Hoà Hiệp Hòa Bắc Giang
152 TT. GDTX Lạng Giang Lạng Giang Bắc Giang
153 TT. GDTX Lục Nam Lục Nam Bắc Giang
154 TT. GDTX Lục Ngạn Lục Ngạn Bắc Giang
155 TT. GDTX Sơn Động Sơn Động Bắc Giang
156 TT. GDTX Tân Yên Tân Yên Bắc Giang
157 TT. GDTX Việt Yên Việt Yên Bắc Giang
158 TT. GDTX Yên Dũng Yên Dũng Bắc Giang
159 TT. GDTX Yên Thế Yên Thế Bắc Giang
160 TT. Ngoại ngữ -Tin học Bắc Giang TP. Bắc Giang Bắc Giang
161 TC VH - NT Bạc Liêu TP. Bạc Liêu Bạc Liêu
162 CĐ Nghề Bạc Liêu TP. Bạc Liêu Bạc Liêu
163 CĐ Y tế Bạc Liêu TP. Bạc Liêu Bạc Liêu
164 Đại học Bạc Liêu 07813822653 mail@blu.edu.vn TP. Bạc Liêu Bạc Liêu
165 TC nghề Bạc Liêu TP. Bạc Liêu Bạc Liêu
166 TH Kinh tế - Kỹ thuật Bạc Liêu TP. Bạc Liêu Bạc Liêu
167 THCS & THPT Trần Văn Lắm Hòa Bình Bạc Liêu
168 THPT Bạc Liêu TP. Bạc Liêu Bạc Liêu
169 THPT Chuyên Bạc Liêu TP. Bạc Liêu Bạc Liêu
170 THPT Điền Hải Đông Hải Bạc Liêu
171 THPT Định Thành Đông Hải Bạc Liêu
172 THPT DT Nội Trú Hòa Bình Bạc Liêu
173 THPT Gành Hào Đông Hải Bạc Liêu
174 THPT Giá Rai Giá Rai Bạc Liêu
175 THPT Hiệp Thành TP. Bạc Liêu Bạc Liêu
176 THPT Lê Thị Riêng Hòa Bình Bạc Liêu
177 THPT Lê Văn Đẩu Vĩnh Lợi Bạc Liêu
178 THPT Ngan Dừa Hồng Dân Bạc Liêu
179 THPT Nguyễn Trung Trực Giá Rai Bạc Liêu
180 THPT Ninh Quới Hồng Dân Bạc Liêu
181 THPT Ninh Thạnh Lợi Hồng Dân Bạc Liêu
182 THPT Phan Ngọc Hiển TP. Bạc Liêu Bạc Liêu
183 THPT Phước Long Phước Long Bạc Liêu
184 THPT Trần Văn Bảy Phước Long Bạc Liêu
185 THPT Vĩnh Hưng Vĩnh Lợi Bạc Liêu
186 TT. GDTX Đông Hải Đông Hải Bạc Liêu
187 TT. GDTX Giá Rai Giá Rai Bạc Liêu
188 TT. GDTX Hòa Bình Hòa Bình Bạc Liêu
189 TT. GDTX Hồng Dân Hồng Dân Bạc Liêu
190 TT. GDTX Phước Long Phước Long Bạc Liêu
191 TT. GDTX tỉnh Bạc Liêu TP. Bạc Liêu Bạc Liêu
192 TT. GDTX Vĩnh Lợi Vĩnh Lợi Bạc Liêu
193 THPT Hàm Long TP. Bắc Ninh Bắc Ninh
194 CĐ Công nghiệp Hưng Yên (cơ sở 2) TX. Từ Sơn Bắc Ninh
195 CĐ Nghề Cơ điện xây dựng Bắc Ninh TP. Bắc Ninh Bắc Ninh
196 CĐ Nghề kinh tế kỹ thuật Bắc Ninh TP. Bắc Ninh Bắc Ninh
197 CĐ Thủy sản TX. Từ Sơn Bắc Ninh
198 Đại học Chính Trị TP. Bắc Ninh Bắc Ninh
199 Đại học Công nghệ Đông Á 0241. 3 827.996 Leanh.dhdonga@gmail.com TP. Bắc Ninh Bắc Ninh
200 Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh (+84-241) 831609 info@fscvietnam.com TX. Từ Sơn Bắc Ninh