Hội gia sư
Chọn tỉnh
   Chọn huyện
   Chọn cấp
Hệ thống có 4476 địa điểm trường học.
STT TÊN TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI EMAIL QUẬN/HUYỆN TỈNH/THÀNH
701 TC Kinh tế - Kỹ thuật Nam Trường Sơn 07103 818 283 contact@ntsc.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
702 TC Nghề Cần Thơ 07103 824 749 Ninh Kiều Cần Thơ
703 TC Nghề Đông Dương Cái Răng Cần Thơ
704 TC Nghề số 9, cơ sở 2 CT 07103 764 491 Bình Thuỷ Cần Thơ
705 TC Nghề Thới Lai Thới Lai Cần Thơ
706 THCS An Hòa 1 07103 895 350 thcsanhoa1@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
707 THCS An Hòa 2 07103 824 351 thcsanhoa2@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
708 THCS An Lạc 07103 825 337 thcsanlac@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
709 THCS An Thới 07103 821 328 thcsanthoi@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
710 THCS Bình Thủy 07103 841 357 thcsbinhthuy@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
711 THCS Châu Văn Liêm thcschauvanliem@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
712 THCS Chu Văn An 07103 824 382 thcstanan@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
713 THCS Định Môn thcsdinhmon@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
714 THCS Đoàn Thị Điểm 07103 824 332 thcsdoanthidiem@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
715 THCS Đông Bình thcsdongbinh@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
716 THCS Đông Hiệp thcsdonghiep@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
717 THCS Đông Thuận thcsdongthuan@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
718 THCS Giai Xuân c2giaixuan.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
719 THCS Hưng Phú thcshungphu@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
720 THCS Huỳnh Thúc Kháng 07103 732 711 thcshuynhthuckhang@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
721 THCS Lê Bình thcslebinh@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
722 THCS Lê Lợi thcsphuocthoi@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
723 THCS Long Hòa 07103 841 803 thcslonghoa@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
724 THCS Long Tuyền 07103 845 133 thcslongtuyen@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
725 THCS Lương Thế Vinh 07103 838 361 thcsluongthevinh@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
726 THCS Mỹ Khánh c2mykhanh.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
727 THCS Ngô Quyền thcstruonglac@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
728 THCS Nguyễn Trãi thcsthoian@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
729 THCS Nhơn Nghĩa c2nhonnghia.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
730 THCS Phú Thứ thcsphuthu@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
731 THCS Tân Lộc thcstanloc@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
732 THCS Tân Thới c2tanthoi.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
733 THCS Thạnh An thcsthanhan@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
734 THCS Thạnh Lộc thcsthanhloc@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
735 THCS Thạnh Mỹ thcsthanhmy@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
736 THCS Thạnh Phú 1 thcsthanhphu1@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
737 THCS Thạnh Phú 2 thcsthanhphu2@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
738 THCS Thạnh Thắng thcsthanhthang@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
739 THCS Thạnh Thắng 1 thcsthanhthang1@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
740 THCS thị trấn Cờ Đỏ thcsttcodo@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
741 THCS Thị trấn Phong Điền c2phongdien.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
742 THCS Thị trấn Thới Lai thcsthitranthoilai@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
743 THCS Thới An Đông 07103 841 740 thcsthoiandong@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
744 THCS Thới Bình 07103 825 376 thcsthoibinh@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
745 THCS Thới Hưng thcsthoihung@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
746 THCS Thới Thạnh thcsthoithanh@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
747 THCS Thới Thuận thcsthoithuan@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
748 THCS Thới Thuận 1 thcsthoithuan1@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
749 THCS Thới Xuân thcsthoixuan@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
750 THCS Thốt Nốt thcsthotnot@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
751 THCS Thuận Hưng thcsthuanhung@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
752 THCS Thường Thạnh thcsthuongthanh@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
753 THCS Trần Hưng Đạo 07103 835 354 thcstranhungdao@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
754 THCS Trần Ngọc Quế 07103 911 996 thcstranngocque@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
755 THCS Trung Hưng thcstrunghung@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
756 THCS Trung Kiên thcstrungkien@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
757 THCS Trung Nhứt thcstrungnhut@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
758 THCS Trung Thạnh thcstrungthanh@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
759 THCS Trường Long c2truonglong.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
760 THCS Trường Thành 1 thcstruongthanh1@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
761 THCS Trường Thành 2 thcstruongthanh2@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
762 THCS Trường Xuân thcstruongxuan@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
763 THCS Trường Xuân B thcstruongxuanb@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
764 THCS TT Thạnh An thcsttthanhan@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
765 THCS TT Thạnh An 1 thcsttthanhan1@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
766 THCS TT Vĩnh Thạnh thcsttvinhthanh@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
767 THCS và THPT Trường Xuân Thới Lai Cần Thơ
768 THCS Viện Lúa thcsvienlua@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
769 THCS Vĩnh Trinh thcsvinhtrinh@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
770 THPT Tư Thục Nguyễn Bỉnh Khiêm 07103 832 141 c3ttnguyenbinhkhiem.cantho@moet.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
771 THPT Bùi Hữu Nghĩa 07103 821 387 c3buihuunghia.cantho@moet.edu.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
772 THPT Châu Á Thái Bình Dương 07102 222 444 Ninh Kiều Cần Thơ
773 THPT Châu Văn Liêm 07103 821 330 c3chauvanliem.cantho@moet.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
774 THPT Chuyên Lý Tự Trọng 07103 821 428 c3chuyenlytutrong.cantho@moet.edu.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
775 THPT Dân Tộc Nội trú Ô Môn Cần Thơ
776 THPT Giai Xuân Phong Điền Cần Thơ
777 THPT Hà Huy Giáp 0710.3865249, Fax : 0710.3865146 c3hahuygiap.cantho@moet.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
778 THPT Kỹ Thuật Trần Ngọc Hoằng 0710.3690216, Fax : 0710. 3690300 c3tranngochoang.cantho@moet.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
779 THPT Lương Định Của 0710.3861851, Fax : 0710.3860685 c3luuhuuphuoc.cantho@moet.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
780 THPT Lưu Hữu Phước 07103.861.851 c3luuhuuphuoc.cantho@moet.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
781 THPT Nguyễn Việt Dũng 0710.3910488 c3nguyenvietdung.cantho@moet.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
782 THPT Nguyễn Việt Hồng 07103 846 008 c3nguyenviethong.cantho@moet.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
783 THPT Phan Ngọc Hiển 07103 825 334 c3bcphanngochien.cantho@moet.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
784 THPT Phan Văn Trị 0710.3850169 c3phanvantri.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
785 THPT Thạnh An 0710.3856208 c3thanhan.cantho@moet.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
786 THPT Thới Lai 0710.36819640 c3thoilai.cantho@moet.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
787 THPT Thới Long 0710.3686277, Fax : 0710.3686277 c3thoilong.cantho@moet.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
788 THPT Thốt Nốt 0710.3854724, Fax : 0710.3854724 c3thotnot.cantho@moet.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
789 THPT Thuận Hưng 0710.3851273, Fax : 0710.3852468 c3bcthotnot.cantho@moet.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
790 THPT Trà Nóc 07103 841 260 c3tranoc.cantho@moet.edu.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
791 THPT Trần Đại Nghĩa 0710.3737737 c3trandainghia@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
792 THPT Trung An 0710.3857337, Fax : 0710.3857783 c3trungan.cantho@moet.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
793 THPT Vĩnh Thạnh Vĩnh Thạnh Cần Thơ
794 Tiểu học Long 1 c1truonglong1.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
795 Tiểu học Long 2 c1truonglong2.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
796 Tiểu học Long 3 c1truonglong3.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
797 Tiểu học Long 4 c1truonglong4.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
798 Tiểu học Thắng thtruongthang@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
799 Tiểu học An Bình 1 07103 824 378 thanbinh1@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
800 Tiểu học An Bình 3 07103 763 000 thanbinh3@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ