Hội gia sư
Chọn tỉnh
   Chọn huyện
   Chọn cấp
Hệ thống có 4476 địa điểm trường học.
STT TÊN TRƯỜNG ĐIỆN THOẠI EMAIL QUẬN/HUYỆN TỈNH/THÀNH
801 Tiểu học An Lạc 07103 823 562 thanlac@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
802 Tiểu học An Nghiệp 07103 830 887 thannghiep@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
803 Tiểu học An Phú 07103 831 025 thanphu@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
804 Tiểu học An Thới 1 07103 824 335 thanthoi1@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
805 Tiểu học An Thới 2 07103 824 335 thanthoi2@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
806 Tiểu học Ba Láng thbalang@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
807 Tiểu học Bình Thủy 07103 841 060 thbinhthuy@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
808 Tiểu học Cái Khế 1 07103 824 359 thcaikhe1@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
809 Tiểu học Cái Khế 2 07103 825 358 thcaikhe2@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
810 Tiểu học Cái Khế 3 07103 824 377 thcaikhe3@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
811 Tiểu học Cao Bá Quát tieuhoc3thoian@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
812 Tiểu học Dân Lập Ân Bình thdlanbinh@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
813 Tiểu học Định Môn 1 thdinhmon1@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
814 Tiểu học Định Môn 2 thdinhmon2@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
815 Tiểu học Đông Bình 1 thdongbinh1@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
816 Tiểu học Đông Bình 2 thdongbinh2@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
817 Tiểu học Đông Bình 3 thdongbinh3@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
818 Tiểu học Đông Hiệp 1 thdonghiep1@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
819 Tiểu học Đông Thắng thdongthang@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
820 Tiểu học Đông Thuận  thdongthuan@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
821 Tiểu học Giai Xuân 1 c1giaixuan1.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
822 Tiểu học Giai Xuân 2 c1giaixuan2.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
823 Tiểu học Giai Xuân 3 c1giaixuan3.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
824 Tiểu học Giai Xuân 4 c1giaixuan4.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
825 Tiểu học Hưng Lợi 2 07103 838 220 thhungloi2@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
826 Tiểu học Hưng Phú 1 thhungphu1@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
827 Tiểu học Hưng Phú 2 thhungphu2@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
828 Tiểu học Hưng Thạnh thhungthanh@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
829 Tiểu học Kim Đồng 07103 896 791 thkimdong@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
830 Tiểu học Kim Đồng tieuhoc3cvl@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
831 Tiểu học Lê Bình 1 thlebinh1@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
832 Tiểu học Lê Bình 2 thlebinh2@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
833 Tiểu học Lê Lợi 07103 890 609 thleloi@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
834 Tiểu học Lê Quí Đôn 07103 825 233 thlequidon@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
835 Tiểu học Lộ Vòng Cung c1lovongcung.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
836 Tiểu học Long Hòa 1 07103 841 802 thlonghoa1@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
837 Tiểu học Long Hòa 2 07103 841 803 thlonghoa2@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
838 Tiểu học Long Hòa 3 07103 884 668 thlonghoa3@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
839 Tiểu học Long Tuyền 1 07103 845 148 thlongtuyen1@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
840 Tiểu học Long Tuyền 2 07103 845 165 thlongtuyen2@binhthuy.vn Bình Thuỷ Cần Thơ
841 Tiểu học Lý Thường Kiệt tieuhoc3thoilong@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
842 Tiểu học Mạc Đĩnh Chi 01646 920 732 thmacdinhchi@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
843 Tiểu học Mỹ Khánh 1 c1mykhanh1.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
844 Tiểu học Ngô Quyền 07103 824 381 thngoquyen@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
845 Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm tieuhoc4thoilong@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
846 Tiểu học Nguyễn Du tieuhoc1cvl@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
847 Tiểu học Nguyễn Du 07103 838 360 thnguyendu@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
848 Tiểu học Nguyễn Hiền tieuhoc1thoilong@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
849 Tiểu học Nguyễn Huệ tieuhoc3phuocthoi@pgdomo.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
850 Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh tieuhoc2thoian@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
851 Tiểu học Nguyễn Thông tieuhoc2phuocthoi@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
852 Tiểu học Nguyễn Tri Phương tieuhoc1truonglac@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
853 Tiểu học Nguyễn Trung Trực tieuhoc2truonglac@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
854 Tiểu học Nguyễn Việt Hồng tieuhoc4phuocthoi@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
855 Tiểu học Nhơn Ái 1 c1nhonai1.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
856 Tiểu học Nhơn Ái 2 c1nhonai2.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
857 Tiểu học Nhơn Ái 3 c1nhonai3.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
858 Tiểu học Nhơn Nghĩa 1 c1nhonnghia1.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
859 Tiểu học Nhơn Nghĩa 2 c1nhonnghia2.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
860 Tiểu học Nhơn Nghĩa 3 c1nhonnghia3.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
861 Tiểu học Nhơn Nghĩa 4 c1nhonnghia4.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
862 Tiểu học Phan Bội Châu tieuhoc1thoian@pgdomon.edu.vn Ô Môn Cần Thơ
863 Tiểu học Phan Bội Châu 07103 822 615 thphanboichau@cantho.edu.vn Ninh Kiều Cần Thơ
864 Tiểu học Phú Thứ 1 thphuthu1@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
865 Tiểu học Phú Thứ 2 thphuthu2@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
866 Tiểu học Phú Thứ 3 thphuthu3@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
867 Tiểu học Tân Hưng thtanhung@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
868 Tiểu học Tân Lộc 1 thtanloc1@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
869 Tiểu học Tân Lộc 2 thtanloc2@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
870 Tiểu học Tân Lộc 3 thtanloc3@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
871 Tiểu học Tân Lộc 4 thtanloc4@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
872 Tiểu học Tân Phú thtanphu@cantho.edu.vn Cái Răng Cần Thơ
873 Tiểu học Tân Thạnh  thtanthanh@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
874 Tiểu học Tân Thới 1 c1tanthoi1.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
875 Tiểu học Tây Đô c1taydo.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
876 Tiểu học Thành 1 thtruongthanh1@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
877 Tiểu học Thành 2 thtruongthanh2@cantho.edu.vn Thới Lai Cần Thơ
878 Tiểu học Thạnh An 2 ththanhan2@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
879 Tiểu học Thạnh An 3 ththanhan3@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
880 Tiểu học Thạnh Hòa ththanhhoa@cantho.edu.vn Thốt Nốt Cần Thơ
881 Tiểu học Thạnh Lộc 1 ththanhloc1@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
882 Tiểu học Thạnh Lộc 2 ththanhloc2@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
883 Tiểu học Thạnh Lộc 3 ththanhloc3@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
884 Tiểu học Thạnh Lợi 1 ththanhloi1@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
885 Tiểu học Thạnh Lợi 2 ththanhloi2@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
886 Tiểu học Thạnh Mỹ 1 ththanhmy1@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
887 Tiểu học Thạnh Mỹ 2 ththanhmy2@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
888 Tiểu học Thạnh Phú 1 ththanhphu1@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
889 Tiểu học Thạnh Phú 2 ththanhphu2@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
890 Tiểu học Thạnh Phú 3 ththanhphu3@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
891 Tiểu học Thạnh Phú 4 ththanhphu4@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
892 Tiểu học Thạnh Phú Đông c1thanhphudong.phongdien.cantho@moet.edu.vn Phong Điền Cần Thơ
893 Tiểu học Thạnh Quới 1 ththanhquoi1@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
894 Tiểu học Thạnh Quới 2 ththanhquoi2@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
895 Tiểu học Thạnh Thắng 1 ththanhthang1@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
896 Tiểu học Thạnh Thắng 2 ththanhthang2@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
897 Tiểu học Thạnh Tiến 1 ththanhtien1@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
898 Tiểu học Thạnh Tiến 2 ththanhtien2@cantho.edu.vn Vĩnh Thạnh Cần Thơ
899 Tiểu học thị trấn Cờ Đỏ 1 thttcodo1@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ
900 Tiểu học thị trấn Cờ Đỏ 2 thttcodo2@cantho.edu.vn Cờ Đỏ Cần Thơ